През зимните месеци е обичайно консумирането на зеленчуците, които са расли през лятото и есента. Наред с праза, зелето и лука са за предпочитане и кореноплодните зеленчуци. Те лесно се съхраняват през зимата. Листата се изрязват до челата на предварително сортираните, но немити и без повреди кореноплодни. При целината кореноплодните се почистват изцяло от страничните корени, а корените в основата се подрязват на 2-3 см от кореноплода. Листата на алабаша се изрязват. Най-подходящата температура за прибирането на този вид зеленчуци за съхранение е около 6-10 гр.С, а на алабаша – 0-5 гр.С. Морковите, целината, магданозът и алабашът се съхраняват в ровници с дълбочина 50-60 см, широчина около 1 м и дължина-според количествата и възможностите. Кореноплодните се нареждат свободно до повърхността на ровника, като на всеки 2-3 реда се насипват 2-3 см умерено влажен пясък или лека песъклива почва, а от горе се покриват с около 20 см.почва. Ако настъпят по-чувствителни застудявания през зимата, дебелината на покривния пласт трябва да се увеличи с още 20-30 см. При условие, че се избегне замръзването на кореноплодните и алабаша, те успешно запазват вкусовите си качества и търговския си вид чак до пролетта. Салатното цвекло също се съхранява на пирамиди в ровници с дълбочина 20-30 см. и широчина около 1 м. Правят се вентилационен канал и отдушници както при съхраняването на главестото зеле. Височината на пирамидата може да достигне до 50-70 см, като повърхността й се покрива със слоеве слама и почва, чиято дебелина се увеличава с понижението на температурите през зимните месеци.