Бременността при зайкинята продължава средно около 30 дни, като варира от 28 до 32, а понякога и до 35 дни. Поради това сандъчето гнездо трябва да се постави в клетката на зайкинята преди 28-ия ден. Обикновено при по-многоплодните зайкини раждането настъпва на 31-ия - 32-ия ден, а при по-малоплодните - на 28-ия - 29-ия ден.

Най-сигурен начин за установяване на бременността при зайкинята е палпацията (опипването), която се извършва от 10-ия до 14-ня ден след съешаването. За тази цел зайкинята се поставя на хоризонтална плоскост с глава, насочена срещу този, който ще извършва палпацията. С едната ръка тя се придържа за кожата в областта на кръстеца, а с другата внимателно се опипват зародишите, разположени във вид на броеница от двете страни на задната част на корема. Ако зайкинята е бременна, матката й е силно увеличена и запълнена с течност. Ембрионите имат овална форма и големина на малки орехчета, които са меки на пипане. Палпацията трябва да се извършва внимателно. При груб натиск на ембрионите може да се предизвика аборт. Преди да определи бременността при зайкинята чрез палпация, зайцевъдът трябва да се обучи. За тази цел в началото се палпират небременни зайкини, а след това – за сравняване - зайкини на 20-25-дневна бременност. Само при добро изясняване на различията между бременни и небременни зайкини може да се пристъпи към определяне наличието на ембриони в матката.