От стадий на 4-10-то листо на царевицата е добре да подхраним листно с Цинк и Магнезий.Цинкът подпомага пълненето на кочана, добив на зърно, влияе в/у биосинтеза на хлорофила и растежните регулатори. Снабдяването на царевицата с Мg се отразява положително на добива, царевицата е чувствителна към недостиг на магнезий. Той регулира усвояването на хранителни елементи и вода от корените на растението, заема важна роля в въглехидратния обмен.Препоръчвам ви МагС + Цинк 700 на фирмата Лебозол.МагС съдържа магнезиев оксид и сяра.Сярата стимулира деленето и растежа на клетките. Слънчогледът понася добре торене с Бор и Молибден. Борът повишава маслеността на семената,подпомага оплождането, повишава добива.Молибдена от своя страна подмогама растежа на растението и усвояването на фосфор и желязо.