ТОРЕНЕ НА РАПИЦАЕсенно листно подхранване на рапица, необходимост и ефект За формиране на 100 kg семена от декар и съответната надземна маса рапицата извлича от почвата 5-6 kg/dka N; 2-3 kg/dka P2O5 ; 4-6 kg/dka K2O; 4 kg/dka CaO; 4-7 kg/dka S. През първите фази от развитието си (септември-ноември) рапицата се нуждае от много хранителни вещества. Тя е култура , много отзивчива на високи азотни торови норми, и извлича два пъти повече азот от почвата в сравнение с житните култури. Като икономически най – изгодни, са приети следните торови норми:N-17 kg/dka; P2O5 –5-6 kg/dka, K2O – 5-10 kg/dka. От азотната норма 6 kg се внасят наесен, а останалото количество напролет, като подхранване. Фосфорните и калиевите торове се внасят с основната обработка на почвата. Както всички кръстоцветни култури, така и рапицата е отзивчива на торене с микроелементи / бор, сяра, манган, магнезий, молибден, цинк и др/. Есенният етап от развитието на рапицата е времето, когато се третира задължително срещу плевелите и при нужда срещу насекоми и болести. Едновременно с това, опазването на рапичните растения от измръзване е основна грижа през есенно- зимния период. Добре формираната през есента розетка е необходимо условие за успешното презимуване на рапицата. Средноденонощните температурни амплитуди не винаги създават условия за доброто вкореняване на културата. Приемането на микроелементи от почвата е енергоемък процес, който изтощава растениятa. Дадени листно, хранителните елементи бързо се абсорбират от листата и спомагат за по-доброто вкореняване. Повишава се и съдържанието на пластични вещества в листата. Укрепналите рапични растения са по-студоустойчиви. Lebosol®-Dünger GmbH препоръчва листно внасяне през есенно – зимният период на вегетация при рапицата на следните хранителни елементи: -В /бор/ - всички растения се нуждаят от микроелемента бор. Това се отнася особено за семейство Brassicae чиито представител е и рапицата. Борът участва в транспорта на захари, изграждането на клетъчната стена, лигнификацията, въглехидратният метаболизъм, респирацията и ауксиновият метаболизъм. Дефицита на бор през есенно – зимният период може да намали усвояването на фосфор, да затормози развитието на корена и надземните части на растението. Растенията са предразположени към повреди от ниски температури. Борът е слабо наличен при песъчливи почви, при високо съдържание на азот или при високо съдържание на калций, при студ, преовлажняване в следствие на проливни дъждове или засушаване. Лебозол България препоръчва Lebosol®-Бор [11% водоразтворим Бор,отговарящ на150 гр/л B] За студоустойчивост, равномерно цъфтене и развитие и узряване, повишаване на добива, снабдяване с бор в доза 0,2 - л/дка през есента от стадия на четвъртото до стадия на шестото листо . -Mg/магнезий/ и Мn/манган/ - Най – много магнезий рапицата приема във фазите преди формиране на шушулката. След студена зима, при голяма загуба на листа, доброто снабдяване с магнезий е важно за развитието на нови листа. Поради тази причина част от магнезия може да бъде внесен и през есента особено при песъчливи, киселинни почви, в почви с високо съдържание на калий, при студ и при влага. Мангана , както и магнезия имат важна роля при синтеза на хлорофил и фотосинтезата, това определя много положителният ефект върху добива от добрата запасеност с тези микроелементи .Лебозол България препоръчва: 2 пъти по 0,2 - л/дка Lebosol®-Магнезий500 между стадия на осмото листо и началото на бутонизацията , а при нужда и преди зимата. Лебозол България препоръчва: 0,1 л/дка Lebosol®-Манган500 или 0,2 л/дка Lebosol®-Манган-Нитрат235 през есента от стадия на четвъртото до стадия на шестото листо за студоустойчивост, имунитет, добив и осигуряване на манган. -S/сяра/ - с нуждите си от 4 до 7 кг. сяра на декар рапицата се нарежда сред най – серолюбивите култури. Сярата стимулира усвояването на азот и по този начин влияе положително върху реколтата. Тя директно влияе върху синтеза на мастни киселини и повишава масленото съдържание на рапицата. Усвояването на сяра от рапицата е свързано с усвояването на магнезий поради което се препоръчва комбинираното внасяне на двата елемента.Лебозол България препоръчва: 0,5 л/дка Lebosol®-Сяра800 или 0,1 - 0,3 л/дка Lebosol®-МагС от стадия на шестото листо до началото на цъфтежа за цъфтеж, добив, маслено съдържание, снабдяване със сяра . За подобряване на ефективността на мероприятията по растителна защита Лебозол България препоръчва 150 - 300 мл Аминозол® на 100 л вода при пръскане с препарати за растителна защита, същият продукт има много ефикасно действие и за намаляване на стреса. Някои автори свързват добрата студоустойчивост на рапицата с листното внасяне на Zn / цинк/ през есента. Въпреки, че немският производител не е включил цинка като елемент за есенно приложение, продукта Lebosol®-Цинк700 в доза 0,05 л/дка е много добър за снабдяване с цинк и при нужда може да се внася през есента от фаза 4 – ти лист.