В нашата страна с промишлено производство те присъстват на пазара от 2004 г. . МАП и ДАП са торове с лесно разтворима и усвоителна форма. Единствен недостатък при тях е ниското съдържание на азот, но този недостатък може да се превърне в предимство ако се цели при употребата им запасяване на почвите и подхранване на растенията с фосфор и по-малко азот. Едни от тези култури нуждаещи се от малко количество азот за бобовите растения слънчогледа, пивоварния ечемик и други не толкова икономически важни растения. При тях подхранването с азот се прави еднократно най-често с предсеитбенат обработка на почвата, т.к. при тези култури не се цели високо съдържание на белтъчини в продуктите от тях.
При бобовите култури азот е нужен само в първите етапи на развитие докато самите те не образуват специалните си надебелявания по кореновата с-ма изпълнени със специализирани и не специализирани грудкови бактерии улавящи атмосферния азот и правещи го храна за растението.
При пивоварния ечемик също не се цели високо съдържание на белтъчини в зърната защото те влошават качеството на пивото произведено от него. При тази култура азотът също се внася пред сеитбено, като МАП или ДАП са удачни торове за направата на това подхранване.
Разбира се, последяващите подхранвания на растенията по време на вегетация може да се замени със специализирани азотни торове или комбинирани такива с по-високо съдържание на азот, при култури не взискателни към хранителните елементи и насоката в която те се отглеждат. Често МАП и ДАП са включени в торови програми заедно с амониев нитрат, течен азотен тор, NPK и др.
В сравнение с другите минерални торове независимо едно компонентни или комплексни МАП и ДАП са торовете с най-високо съдържание на активно вещество във формулата си. Освен благоприятния ефект върху прилаганите култури и високата му пластичност в употребата, като цяло на заден план не остава и икономическия ефект от тези торове с тяхното високо съдържание на активно вещество!