По време на съхраняването зърнените запаси и продуктите от тяхната преработка се нападат от различни видове неприятели- насекоми /гъгрици, зърнояди, молци/, гризачи и птици. Щом се заселят в складовите помещения, те използват за храна складираната продукция и могат да й нанесат големи загуби.

Освен преките загуби складовите неприятели причиняват и редица косвени вреди- предизвикват самозагряване и плесенясване на зърното, в резултат на което се натрупват много вредни микотоксини.

От гъгриците икономически опасни и космополитно разпространени са житната и оризова гъгрица. Вредят ларвите на житната гъгрица. Те се хранят вътре в зърното и изгризват вътрешността му. Имат предпочитание към пшеницата и то меката, ръжта и ечемика. Оризовата гъгрица има най-висока плътност в сравнение с останалите складови неприятели и затова тя е най-опасният складов вредител у нас. Тя предпочита също сортовете мека пшеница, но се развива добре и при останалите зърнено-житни култури. За разлика от житната гъгрица в едно зърно могат да се развиват и по 2 ларви. Тя е по- топлолюбив вид и е по-чувствителна на въздействието на ниските температури, което може да се използва успешно при борбата с нея.

Ларвите на ръждиво-червеният брашнян бръмбар живеят свободно между зърното. При по-ниска влажност се хранят със зародиша, а при по-висока - нагризва и ендосперма. При висока численост освен преките тегловни загуби, зърното добива неприятна миризма на дървеница.

Гъсениците на молеца по сушените плодове се развиват на повърхността на зърнения слой и оплитат върха на куповете с паяжина и екскременти. Те се хранят със зародиша на зърното, но нагризват и ендосперма. При висока плътност се разпълзяват из целия склад, за да търсят места за укритие и какавидиране, където презимуват.

Как трябва да се проведе борбата със складовите неприятели?

-Важно условие е да не се смесва стара с нова реколта;

-Зърното да се почиства от примеси и начупени зърна преди съхраняването и да бъде на сухо;

-През есента и зимата зърното да се охлажда до 10 - 12оС;

Ако зърното се нападне от складови неприятели, може да се използват препаратите: магтоксин, фостоксин, делиция газтоксин, както следва: Делиция газтоксин /таблетки/ за обеззаразяване на зърно в насипно състояние в складове се прилага по 10 таблетки на тон при експозиция 3 денонощия и температура на зърното над 20оС; при температура на зърното 15 - 20оС- 5 денонощия; при температура на зърното 10 - 15оС- 8 денонощия.

Магтоксин /пелети или дражета/ се прилага по 30 пелети 1 тон зърно.

Фостоксин /таблетки/ за третиране на зърно в насипно състояние- 10 таблетки на 1 тон при експозиция 3 денонощия, ако температурата на зърното е над 20оС, 5 денонощия- 15 - 20оС и 7 денонощия при температура 10 - 15оС. Зърното се покрива с брезент или полиетилен, за да не излети газът /фосфороводород/, който се отделя от таблетките и има убиващо действие върху неприятелите. След определеното време за експозиция купът се отвива и проветрява. Това се прави от специално обучени специалисти.

Малки количества зърно се третират, като се насипят в найлонови чували или варели и после в тях се заравят по 1 -2 таблетки, обвити в хартия, за да не замърсяват зърното. Завързан здраво чувалът се оставя 1 седмица. После се изваждат пакетчетата с остатъците от препарата. Обеззаразеното зърно може да се използва след 48 часа проветряване.
източник: в-к "Агро"

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Беритба и съхраняване на ябълките

Съхранение на картофите

Инфекции нападащи тиквите в периода на съхраняване