Съхранение на плодове в полиетиленови опаковки

Полиетиленът притежава качества, които го правят подходящ материал за опаковане и съхранение на плодове - прозрачност, еластичност при ниска температура и липса на миризма. При дебелина 0,05 мм той има добра пропускливост на СО2, умерена на кислород и почти непропусклив за водни пари. При съхранение в такива опаковки се намалява транспирацията и съдържанието на кислород, увеличават се относителната влажност и съдържанието на СО2 във въздуха, с което се потискат процесите на дозряване, загубата на сухо вещество и разваляне. Особено ефективно е съхранението на плодовете в полиетиленови опаковки в обикновени хладилници. В Института по овощарство в Пловдив е разработена технология за съхранение на ябълки в каса-палети, които се обвиват с полиетиленово фолио.

Технология на съхранение в хладилниците


При съхранение на плодовете в хладилни съоръжения трябва да се имат предвид следните фактори:


  • Качеството на плодовете трябва да отговаря на изискванията за екстра и първа категория по БДС, да са обрани в оптимална зрялост, да бъдат здрави и чисти, да са от един сорт. или от два сорта, но с еднакви изисквания към условията на съхранение.

  • Охлаждането на плодовете непосредствено след беритбата удължава срока на съхранение и подобрява качеството на плодовете.

  • Предварителното охлаждане на камерите е задължително за ягодоплодни, костилкови и ранни сортове круши и ябълки.

  • Почистването и дезинфекцията на камерите, най-често с активен хлор, е от особено значение за успешното съхранение на плодовете.

  • Подреждането на плодовете в камерите е от голямо значение за икономично използване на хладилната площ, по-ефективен топлообмен и спазване на технологичния режим.

Режим на съхранение на плодовете

Оптималният режим на съхранение трябва да забавя процесите на доузряване, да потиска процесите на стареене и развитие на физиологични и гъбни болести. Интересно е, че крушите трябва да се съхраняват при по-ниска температура от ябълките, при които освен това има съществени разлики по сортове. Освен температурата и относителната влажност на въздуха от голямо значение е скоростта на циркулацията на въздуха. За отстраняване на летливите вещества, предимно на етилена, трябва да се прави редовно опресняване на въздуха - два пъти дневно в началото на съхранението и един път по-късно. След като приключи съхранението много важно е затоплянето на въздуха да стане постепенно, за да се избегне навлажняването (потенето) на плодовете.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как да се борим с хранителните молци?

Инфекции нападащи тиквите в периода на съхраняване

Съхранение на картофите