При съхраняването на ябълките важен момент е тяхната навременна беритба. Преждевременното прибиране на реколтата не само намалява добивите /през последните три седмици преди беритбата плодовете увеличават теглото си с 15-20 на сто/, но и способства за получаване на неоправдано големи фири по време на лагеруването. Съществува определена зависимост между разграждането на хлорофила и оформянето на вкуса на ябълката. Просветляването на основния зелен цвят съвпада с оформянето на вкусовете качества. При по-ранна беритба на ябълката този процес се прекъсва и не може да продължи по време на съхраняването. Ябълките брани рано не могат да развият типичния за сорта ароматен букет. Ранната беритба на някои сортове като Муцу, Червена превъзходна и др. създава условия за масови поражения от запарване по време на съхраняването. Неблагоприятно се отразява и късната беритба на ябълките и се отразява при тяхното съхранение. Климактеричният максимум на дишането може да настъпи още преди внасянето им в плодохранилището, в резултат на което възможностите за продължително лагеруване се ограничават. След климактеричната фаза съпротивителната способност на плодовете срещу паразитни болести рязка се понижава и загубите по време на тяхното съхранение значително се увеличават. При късната беритба на ябълките процесите на дозряване достигат стадий, при който става невъзможно забавянето им посредством охлаждане и съхраняване в регулирана и модифицирана атмосфера, като с това се нарушава хармоничното протичане на ензимните процеси. В ябълковите плодове се натрупват токсични продукти в концентрации, предизвикващи физиологични заболявания. Така късно браните ябълки лесно се засягат от встъклясване, джонтанови петна /горчиви ядки/ и потъмняване на месото.