Кои култури напада и поврежда оранжерийната белокрилка - Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum?

Оранжерийна белокрилкаОранжерийната белокрилка напада и поврежда повече от 200 вида културни и диви растения, в т.ч. над 27 зеленчукови и над 140 вида украсни култури, отглеждани в култивационни съоръжения и на открито. Освен това оранжерийната белокрилка се изхранва и върху голям брой полски култури и много видове плевелни растения. От зеленчуковите култури най-много предпочита краставиците, тиквичките, доматите, фасула и патладжана, а от украсните - астрите, гербера, мушкатото, примулата, здравеца и др. Освен тези култури белокрилката напада още пипера, картофите, салатите, пъпешите, динята, слънчогледа, тютюна и други. От плевелите оранжерийната белокрилка предпочита щира, лободата, мъртвата коприва, глухарчето и други, от които преминава по зеленчуковите култури.

В какво се изразява повредата от оранжерийната белокрилка?

Ларвите и възрастните смучат сок от долната страна на най-младите листа на растенията (рядко от младите стъбла). Те предизвикват отслабване, изоставане в растежа, по-слабо плододаване и влошаване качеството на плодовете. Когато на 1 кв. см от листа има повече от 50 ларви и недостиг на вода, листата загиват напълно. При смучене на сок от салати, спанак и някои други ви­дове в местата на хранене се образуват бледо жълти петна. Освен тази пряка повреда оранжерийната белокрилка причинява в косвена повреда. През време на развитието си ларвите отделят обилно „медена роса". Тя представлява подходяща хранителна среда за развитието на сапрофитни чернилни гъби, които покриват с мицел листата. Това затруднява дишането и фотосинтезата им. Освен това силно се и влошава външният вид на плодовете. Най-много „медена роса" белокрилката отделя по доматите, а най-силно чернилните гъби се развиват след обилно азотно торене. Обикновено при силно нападение и отсъствие на борба с белокрилката засадените растения загиват около два месеца след засаждането.

Белокрилката е основен неприятел по краставиците, доматите, фасула, тиквичките и други култури, отглеждани в култивационни съоръжения на открито, и определя получаването на нормални добиви от тях. Има сведения, че белокрилката пренася вируси, причиняващи болести по растенията.

Как изглеждат яйцата, ларвите и възрастните насекоми на оранжерийната белокрилка - Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum?

Яйцата на белокрилката са удълженоовални, в единия край са заоблени, а в другия - заострени. На заобления край има късо шипче, с което яйцето се закрепва в паренхима на листата. Непосредствено след снасянето яйцата на белокрилката са светложълти, а по-късно постепенно потъмняват и придобиват сиво-кафяв до черно-кафяв цвят. Дължината на яйцата е около 0,7-0,8 мм, а ширината - 0,3-0,4 мм. Виждат се с помощта на ентомологична лупа, увеличаваща 6-12 пъти. Яйцата се снасят по долната страна на листата, групова

Младите ларви (ларвите от първа възраст) имат три чифта крака, пипала и виолетово-червени очи. Тялото е бледо жълто, покрито с космици. Ларвите се движат по листата, за да намерят подходящо място за смучене на сок. Ларвите от останалите възрасти (те имат 4 възрасти) нямат пипала, краката им закърняват и стават неподвижни. Тялото им е също бледожълто и покрито с космици, а на задния край има две дълги нишки. Дълго е около 1 мм. След четвърта възраст ларвата престава да се храни и се превръща в т. нар. пупарий. Пупарият е удълженоовален, изпъкнал, покрит с восъчни образувания във вид на пластинки, силно хитинизирани. Не се храни. Възрастното насекомо има жълто тяло, два чифта восъчнобели крила, червени очи и четиричленни пипала. Дължината на тялото е 1-1,5 мм.