Пчелната майка е единствения напълно полово развит в семейството женски индивид. От снесените от майката яйца могат да се развият пчели работнички, търтеи и майки. По размери майката е по-голяма от пчелите. Дължината на тялото и достига 2 - 2,5см. Коремчето и е особено дълго. Продължителността на живота и е от 3 до 5 години. Добре развитите майки, при наличие на поддържаща паша, могат да снасят за едно денонощие от 1500 до 2000 и повече яйца. В нормалното пчелно семейство има само една майка.

Пчелите работнички са полово недоразвити женски пчели. Те извършват работи по изграждане на питите, събиране на нектар и прашец, отглеждане на пилото, охрана и поддържането на чистотата в кошера, регулирането на температурата и влагата в гнездото и смяната на пчелните майки. Броят на пчелите работнички, в зависимост от сезона, варира от 15 - 20 хил. (през пролетта) до 60 - 70 хиляди през лятото. Продължителността на живота им през лятото е от 4 до 6 седмици, а на тези излюпени през втората половина на лятото и през есента - от 6 до 8 месеца.

Търтеите са мъжки индивиди. Отличават се от останалите пчели по голямото си тяло и тъпо завършващо коремче. В пчелните семейства се отглеждат търтеи само през пролетно-летния период, когато има млади майки за оплождане. С прекратяване на медосбора пчелите ги изгонват от кошерите.