През май се получават и първите партиди пчелни майки -  както от самосмяна, така и изкуствено отгледани. С тези майки след използването на акациевата паша трябва де се създадат планираните нови семейства /рояци/ и отводките за запасните майки. От пчелина, в който не всички семейства са подготвени за използване на акациевата паша, се получава повече стоков мед, ако летящите пчели на по-слабите се обединят с по-силните чрез налитания. Това се постига лесно, когато пчелинът се изнася от постоянното на  временно място, като до всяко по-силно семейстово се поставя едно по-слабо. При започване на цъфтежа на акацията, след което пчелите добре са се ориенирали на новото място, към 10 часа слабите семейства се изнасят зад послединя ред на нова редица. Летящите пчели от тях се връщат на старото място и влизат в останалия там кошер /в по-силното семейство/. Враждебно отношение към тях няма, понеже те се връщат натоварени с храна и пчелите ги приемат като свои. За около половин  до един час след изнасянето летежът се нормализира, няма кръжящи около кошера пчели и работата на пчелите продължава още по-активно. Гнездата на подсилените семейства трябва да се разширят-да се поставят корпус и магазин, за да има площи по питите за разполагане на нектара /слагат го по малко в повече килийки, за да се изпарява водата от него по-лесно/ и за снасянето на яйца от майката. През май акациевата паша може да се използва  на два етапа – първо в по-ниските райони, където акацията цъфти по-рано, и след това в по-високите райони, където цъфти по-късно. Това може да се постигне чрез пренасянето на кошерите /подвижно пчеларство/. При подвижното пчеларство трябва да се спазват редица изисквания както по отношение на подготовката на пчелните семейства, избора на място, превозното средство и подреждането на кошерите в него. При използване на акациевата паша магазините и копрусите трябва да се оставят преди или в самото начало на цъфтежа на акацията. В районите, където не се използва тази паша, магазините и корусите трябва де се слагат след леко побеляване на плодниковите пити под горната летва- това е необходимо, за да се ограничават малко площите за снясането на яйца през периода на слабите, но по-продължителните паши.