Малиновият агрилус напада къпината, черното и червено френско грозде, шипката. Повредите се нанасят от ларвата, тя прави спираловидни ходове под кората на стъблото на храстите. Презимува в основата на стъблото и развива едно поколение в годината. През пролетта какавидира, а бръмбърчетата летят в края на май и началото на юни. Те снасят яйца по едногодишните издънки на растението. На това място стъблото надебелява, пречупва се от вятърът и изсъхва. Друг опасен вредител е малиновата стъблена галица.
Ларвата и се храни с тъканта на малиновите леторасли, на мястото на храненето се образуват галообразни подутини с твърди стени. Те са пълни с черна, смляна дървесина и саждива мана. Нападнатите леторасли спират развитието си и често загиват на втората година. Стъблената галица има едно поколение годишно и зимува като ларва в образуваните гали на стъблото. В началото на лятото лети и снася яйца в основата на пъпките на младите леторасли, а новоизлюпените ларви се вгризват в стъблото и какавидират през следващата пролет. Опасен вредител е и гъсеницата на малиновия молец, тя изгризва пъпките и сърцевината на издънката, презимува като гъсеница в плътен бял пашкул под напуканата кора в долната част на стъблото. Какавидира в сърцевината на летораслите, пеперудата лети в началото на цъфтежа и снася по едно яйце в цветовете, ларвите се хранят с плодовете, след което ги напускат и отиват да зимуват. Ако летораслите на френското грозде изсъхват причината е вредителят касисова стъкленка. Среща се по черното и червено френско грозде, по бодливото немско грозде. Вредителят е гъсеницата, хранеща се с вътрешността на стъблата. Създава едно поколение годишно, зимува в издълбани ходове в младите издънки. Какавидира през април, пеперудите летят от началото на май до началото на август, снасят яйца по стъблените разклонения, излюпените ларви гризят сърцевината на клончетата и правят по 20 - 40 см ходове. Нападнатите растения не се развиват и често през зимата измръзват и изсъхват.
Рано на пролет трябва да изрежете до здраво нападнатите стъбла и непременно да ги изгорите.