Резитбите при дюлята са доста по-ограничени в сравнение с тези при ябълката и крушата.

От разсадниците дюлевите дръвчета обикновено се вземат едногодишни, без корона. Първата резитба на дюлите след засаждането се състои в отрязване на стъблото на 70 до 80 см над земята. На дюлята не бива да се оставя високо стъбло, понеже се изкривява лесно. Това изкривяване става главно поради ранното прораждане на дюлевото дърво, чиито едри плодове натежават на една страна и тънкото още стъбло, ако е високо, се изкривява лесно под тежестта на плодовете.

От израсналите върху стъблото на дюлята няколко клончета обикновено се запазват 3 до 4 добре разположени странични клонки и водачът, а останалите се премахват. През следващите две-три години се прави умерено съкращаване на продълженията на скелетните клони на дюлите, за да се внесе равновесие в развитието им и да не се позволи прекомерното им удължаване. Някои от силните клончета при резитбата се съкращават, други се премахват. Гъсто разположените и преплитащи се клонки също се премахват. При при резитба на възрастните дюлеви дървета се отстранява и всичко сухо, счупено, болно и засъхващо. Вземат се и необходимите мерки да не се позволи сгъстяване на короната на дюлята, която на 2-3 години по веднъж се преглежда и просветлява.

През третия период от живота на дървото, когато започне прогресивно увеличаващото се съхнене на клони и клонки, се прави резитба на дюлята за подмладяване, като се извършва силно прореждане на короната и скъсяване на всички клони.

В случай, че дюлевите дръвчета имат формирана в разсадника корона, първата резитба след засаждането е както при ябълката.