Присаждането под кора е лесен и широко разпространен метод от любителите овощари. Прилага се при преприсаждане на възрастни дървета. Присаждането под кора се извършва бързо, лесно и дава висок процент на прихващане, ако е станало при активно сокодвижение на подложката.

При присаждането под кора, за да има добри резултати, е необходимо да се спазят няколко условия - пъпките на калемите да са в покой, калемът да има 2-3 пъпки, отрезите да бъдат гладки и да се направят добре превръзката и замазката.

При преприсаждане на плододаващи дървета подготовката им започва преди да настъпи сокодвижението, като клоните се съкращават с 1/2 до 2/3 от върха. След като настъпи активното сокодвижение, засъхналите отрези на съкратените клони се опресняват и се заглаждат с косер. На всеки клон в зависимост от дебелината се правят от 2 до 4 вертикални нареза, дълги около 3 см. Кората от двете страни на нареза леко се отваря, за да се направи място за калема.

На калема се прави отрез дълъг 4-5 см откъм срещуположната страна на добре развита пъпка, но на 2-3 см по-ниско от нея. При поставянето на калема в разреза на подложката, малка част от отреза трябва да остане над напречния отрез на съкратения клон. По този начин по-малка част от кората се отделя от дървесината и по-късно раната зараства по-бързо. Калемът се съкращава на 2-3 пъпки преди да се постави в нареза на подложката. Присаждането под кора завършва, като на следващата пролет превързвате плътно и замазвате с овощарска замазка отделената кора на подложката.

Превръзката се срязва след прорастване на присадените калеми, за да не се вреже и нарани клонката.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Какви са начините за размножаване на овощните растения?

Как да оформим етажна корона на сливата?

Резитба на бадема

Основни принципи и правила при резитба на овощните дървета