Биологични особености. Дърветата с относително малък обем и силно растящите сортове рядко надминават 4-5 метра височина. Имат кратък живот - без резитба не живеят повече от 10-12 години. Редовно рязаните дървета живеят до 20-25 години. Прасковата образува влакнеста коренова система, проникваща на дълбочина до 80 см.
Плододава върху смесени клончета, цветни клончета и букетни клонки. Прасковата се самоопложда. Единствено само Хале и Златна кричимка изискват чуждо оплождане. Прасковата е от най-ранно встъпващите в плододаване овощни видове. Проражда на втората-третата година след засаждането и плододава ежегодни и изобилно. На четвъртата-петата година вече се берат до 30 кг. плодове от дърво. По-късно силно растящите сортове дават плод над 100 кг. от дърво. За високите добиви обаче се изисква ежегодна резитба, торене и редовно напояване. От всички костилкови видове плодовете на прасковата са най-едри - средно между 100 и 200 грама. Най-едроплодните сортове, като Хале, дават плодове и до 500 грама.
Изисквания към климата и почвата. Прасковата изисква топли и слънчеви месторастения. Чувствителна е към студ. Температури под -22 градуса у нас често повреждат плидните пъпки и слабо запасените с хранителни вещества клончета. Сокодвижението при нея започва относително рано, с настъпването на първите пролетни затопляния, и чувствителността и към студ расте бързо. Ранният цъфтеж е главната причина за повреждането на плодните пъпки, цветовете и завързите от повратни студове и слани.
У нас за прасковата са подходящи районите с по-мека и по-малко колебливи температури зима, където повредите от зимни и повратни студове, както и от градушки, не са по-чести от две до три на десет години. В любителски градини прасковата може да се отглежда и в райони с надморска височина над 500-600 метра. Най-благоприятни са месторастенията с надморско равнище до 350 метра. Трябва да се избягват ниските и особено затворените места без достатъчен въздушен дренаж, където повредите от зимни и повратни студове са най-чести. За нея на-подходящи са рохкавите, дълбоки, богати с хумус и проветриви почви. При отглеждането и на по-тежки, по-влажни и по-трудно стоплящи се почви, е желателно тя да бъде присаждана на джанкови подложки. У нас прасковата успешно се отглежда, както на алувиално-ливадни, така и на канелени горски почви, на типични и излужени черноземи, но не и на карбонатни черноземи, където страда от хлороза.
Сортове. Прасковите сортове се разделят на четири групи.

- същински праскови. Имат мъхести плодове и отделяща се костилка(с изключение на някои ранни сортове).

- павиии (хрущялкови праскови). Имат мъхести плодове и плътно месо, силно срастнало се с костилката.

- нектарни. С голи плодове и отделяща се костилка.

- бруньони. С голи плодове и неотделяща се костилка.

По срокове на зреене те са ранни, летни, късни летни и есенни.

Спрингтайм. Много ран американски сорт. Плодовете сравнително дребни, червено оцветени, с бяло, твърдо, сладко-кисело и ароматично месо. Костилката не се отделя. Зреят в края на юни. За консумация в прясно състояние.

Румяна. Нов ран сорт, създаден у нас. Плодове средно едри, закръглени, червени, месо жълто, плътно, умерено сладко, възкисело, ароматично, добро качество, костилката не се отделя. Зреят в началото на юли. Консумират се пресни.

Дикси ред. Нов американски сорт. Плодове средни, закръглени, жълти, ярко червени откъм огряваната страна, месо жълто, плътно, умерено сладко, леко ароматично, не се отделя от костилката. Зреят в средата на юли. Консумират се пресни. Най-ценен сорт между зреещите едновременно с него сортове.

Мариголд. Американски сорт. Плодовете средно едри, закръглени, златисто жълти, месо жълто, сладко, възкисело, с лек аромат, костилката се отделя. Зреят през втората половина на юли. Подходящи за консумация в прясно състояние. Търсен сорт, на който пъпките са устойчиви на ниски температури.

Редхейвън. Американски сорт. Плодове средни до едри, закръглени, покрити с червени ивици и много точици, месо жълто, плътно, сладко, с характерен мускатов аромат. Зреят към края на юли. Използват се за консумация в прясно състояние, замразени и за преработка в компоти.

Златна кричимка. Нов български сорт. Плодове едри, закръглени, оранжево-жълти, червено оцветени откъм слънчевата страна, месо жълто, умерено плътно, сладко, ароматично, отделящо се от костилката. Зреят в края на юли и в началото на август. За консумация в прясно състояние и за компоти.

Феърхейвън. Американски сорт. Плодове едри, правилно кълбовидни, златисти, с размита червенина, месо жълто, плътно, сладко, ароматично, с мускатов аромат и добри вкусови качества, отделящо се от костилката, използва се за консумация пресни, замразени и в преработено състояние.

Хале. Американски сорт. Плодове едри до много едри, напълно закръглени, с оранжево жълт основен цвят, припокрити с тъмно червен цвят на ивици и петна, месо оранжево жълто, плътно, сладко, ароматично, с много добър вкус, отделящо се от костилката. Зреят в края на август. Използват се в прясно състояние и за компоти.

Петричка. Нов български сорт. Плодове едри до много едри, кълбовидни, оранжево жълти, леко зачервени, месо жълто, плътно, сладко, с освежаваща киселина, ароматично, доброкачествено. Използват се пресни и за преработка.

Дупнишка. Местен много късен сорт. Плодове едри до много едри, почти кръгли, зеленикаво жълти със слабо зачервяване, месо кремаво жълто, плътно, сладко, възкисело, ароматично, качествено, костилката се отделя. Зреят в края на септември, началото на октомври. Използват се в прясно състояние и за преработка.

Фортуна. Американски сорт. Плодове средно едри, закръглени, с жълто оранжев основен цвят, припокрит с червен цвят, месо жълто, много плътно, сладко, хрущялесто, с добри вкусови качества. Зреят в началото на август, много добри за консервиране.

Кортец. Американски сорт. Плодове средни, до едри закръглени, слабо до умерено червени, месо жълто, плътно, хрущялесто, доста сладко, много качествено. Узрява в края на август, превъзходни за компоти.

Корона. Късен американски сорт. Плодове средно едри до едри. Закръглени жълти със слаба червенина, месо жълто до слабо червено около костилката, плътно хрущялесто, сладко с добро качество. Узряват в края на септември, използват се за компоти.