Aвгуст e месецът, който е много важен по отношение на поддържането на оптимален воден режим при овощните видове. Младите дървета, чиято коренова система все още не е изградена, са чувствителни на летните засушавания. Добре е да се направят две или три поливки, които ще се отразят благоприятно на овощните градини. За засилване на ефекта е добре да се мулчират полетите околостъблени чаши.

През август усилено нарастват плодовете при ябълката и крушата. Това налага правилно да бъде поддържана пределната полска влагоемност. При останалите овощни видове трябва да се поддържа 85 на сто от ППВ (пределна полска влагоемност).

В края на месеца ягодите започват да залагат цветни пъпки. Подхранването с фосфорен тор благоприятства този процес.

Преди внасяне на торовете е добре да бъде направен почвен анализ. Aвгуст e месецът, през който продължават растителнозащитните мерки при овощните видове.

• При ябълката

Необходимо е да се следи прогнозата за развитието на ябълковия плодов червей и при сигнал от РСРЗ да се третира с един от следните инсектициди: нуреле Д - 0,05 на сто, релдан 50 ЕК - 0,1 на сто и др. Със същите препарати се третират крушата и дюлята.

• При сливите

В насажденията от сливи се следи за намножаване на сливовия плодов червей (праг на икономическа вредност - 0,8-1 на сто пресни вгризвания на дърво). Растителнозащитните препарати, с които биха могли да се третират насажденията, са: вазтак 10ЕК - 0,012 на сто; талстар 10ЕК - 0,03 на сто и др.

• При прасковите

В прасковените насаждения се следи за праг на икономическата вредност на източния плодов червей, който е 1,5 на сто пресни вгризвания на дърво. След подаване на сигнал от РСРЗ се третира с един от инсектициди: актелик 50ЕК - 0,15 на сто; сумитион 100ЕК - 0,06  на сто; шерпа 25ЕК - 0,025 на сто; карате макс - 0,02 на сто и др.

Лятната агротехника също има място

В овощните градини и през август при необходимост продължава да се извежда механична и химична борба с плевелите в редовете и междуредията. През месеца се прибират среднокъсните сортове праскови: Крестхейвън, Глоухейвън, Хале, нектариновите сортове, както и сортовете, предназначени за преработка. Започва беритбата и на средноранните сортове ябълки - Примруж и Молиз делишес, на крушовите сортове - Старкримсон, Вилямова масловка, Клапов любимец и др. и на сливовите сортове - Зелена и Алтанова ренглода. Месец август е най-благоприятен за облагородяване в овощните питомници на спяща пъпка (окулиране).