Напояването по бразди

В лозарска практика най-широко приложение у нас намира напояването по бразди (гравитационно напояване). Напояването на лозята по бразди може успешно да се приложи при слаб наклон на терена по посока на редовете, който осигурява нормалното движение на водата. Дълбочината на браздите варира от 15 до 25 см, а ширината - от 30 до 50 см. При по-тежки почви и по-малък наклон на терена браздите са по-дълбоки (25 см) и по-тесни, а при по-леки песъчливи почви - по-плитки (15 см), по-широки (40-50 см) и по-гъсто разположени. Разстоянието между поливните бразди на по-тежки почви е около 1 м, а на по-леки - 50-60 см. То зависи и от разстоянията, на които са засадени лозите. При 1,80 м между редовете се прокарва само една бразда в средата на междуредието, при 2,00-2,40 м - две, а при 2,50 до 3,00 м - три поливни бразди. За да не се разкъсва част от кореновата система на лозите, поливните бразди се прокарват на разстояние около 50 см от редовете. Водната струя не бива да превишава половината от дълбочината на поливната бразда, за да не се разлива встрани и да се разпределя равномерно върху площта.

Капковото напояване на лозята

Капковото напояване през последните десетилетия намира все по-широко приложение при напояване на лозята. Капковото напояване на лозята представлява значителен интерес главно заради по-пестеливото изразходване на водата и възможностите за автоматизирането му.

Капковото напояване на лозятаНай-съществените предимства на капковото напояване на лозята са следните:

  • вследствие на намаленото изпарение се икономисва от 30 до 60% вода;
  • необходимото количество се изразходва по-равномерно по дължината на реда;
  • създават се условия за едновременно внасяне на торове и други препарати;
  • автоматизира се поливният процес.

При капково напояване лозите се развиват нормално, увеличава се масата на гроздовете и едрината на зърната. Като недостатъци на капковото напояване може да се посочат усложняването и затрудняването на борбата срещу плевелната растителност в реда, както и високата цена на напоителните съоръжения, и др.

{youtube}yOy0lkwcynQ{/youtube}