В началото на летния сезон агрометеорологичните условия в страната са изключително благоприятни за развитието на маната по лозата. В резултат на това още в началото на вегетацията на много места лозята бяха нападнати. Поради честите валежи профилактичните третирания не бяха достатъчни за предпазят младия прираст от заразяване. С повишаване на температурите опасността намалява, но не отпада тъй като в сутрешните часове все още се задържат капки вода от росата.

Ако сте направили пръскания с фитотерапевтични фунгициди и развитието на патогена е спряно, трябва да се продължи с предпазните пръскания, тъй като фенологигичното развитие на лозата в момента все още е критично за заразяване. В масивите, където обаче, където развитието на маната не е прекратено, е необходимо да се продължи с лечебните третирания, като се редуват някой от посочените препарати, като ридомил голд 68ВП - 0,25 на сто, акробат МЦ - 0,2 на сто, сандофан С 7 - 0,3 на сто, корсейт - Р ВП - 0,25 на сто и др. След овладяване на заболяването предпазните третирания трябва да продължат с контакни фунгициди, като купроцин - 0,4 на сто, дитан М 45 - 0,2 на сто, шампион - 0,4 на сто, бордолезов разтвор - 0,1 на сто и др.

С трайното затопляне на времето, съчетано с влажен въздух, се създават благоприятни условия и за другата не по-малко опасна болест по лозата - оидиума. До поява на заболяването се правят предпазни пръскания с тиозол 80НП - 0,8 на сто, кумулус ДФ - 0,3 на сто, тиовит 80НП - 0,25 на сто и др. При първи симптоми на заразяване е необходимо пръсканията да се правят със системни лекуващи фунгициди, каквито са рубиган 12ЕК - 0,02 на сто, топсин М70 – 0,2 на сто и др. За едновременно извеждане на борбата срещу двете болести с предпазна цел може да се прилага препаратът куадрис 25СК – 0,075 на сто, а с терапевтична цел препаратът шавит Ф 71,5ВП - 0,2 на сто. Регистриран е масов летеж и начало на яйцеснасяне в лозовите масиви на основния икономически неприятел по лозата – шарения гроздов молец. Плътността от обекта е висока и на повечето места надхърля прага на вредност.

Регистрирано е и начало на излюпване на първа лятна генерация на жълтия лозов акар, както и масово раздвижване на зимуващите ларви на лозовата щитовка. Мерките срещу тези неприятели следва да се вземат от стопаните след сигнал от Регионалните служби за растителна защита.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Основни болести при лозата

Кои са ранозреещите десертни сортове лози?

Листното торене при лозата ще доведе до повишаване захарността на гроздето