Кои са причините за незаплождането и за повторните разгонвания и как да се предпазват кравите от тях?

Причините за повторните разгонвания на кравите са много и различни - ненавременно осеменяване, възпаление на половите органи, използване на некачествен семенен материал, смущения във функциите на яйчниците и др. След две безуспешни осеменявания кравата трябва да бъде прегледана от ветеринарен лекар и при необходимост да се лекува. Ако не се открие заболяване на половия апарат, трябва да се смени разплодникът. Ако интервалът между две разгонвания е правилен, т. е. между 19 и 23 дни, функцията на яйчниците не е нарушена.

Причините за незаплождането на кравите трябва да се търсят в начина и времето на осеменяването или в наличността на възпалителни процеси в половия апарат на кравата. Ако интервалът между разгонванията на кравите е по-къс от 18 дни, това е указание за нарушение в половия цикъл вследствие на образувани цисти в яйчниците и др. Интервалите над 25 дни (обикновено между 30 и 50 дни) са указание за настъпил ранен аборт (смърт на ембриона). При обилно хранене на кравите през пролетния и летния сезон със зелена люцерна и детелина се наблюдават повторки (повторни разгонвания) със скъсен или удължен междуестрален период. Те се дължат на ранни аборти и разстройване на половия цикъл вследствие на растителните естрогени (вещества, предизвикващи разгонване), съдържащи се в тези фуражи.

За намаляване на повторките при кравите основно внимание трябва да се обърне на храненето им. Осигуряването на пълноценни дажби с достатъчно белтъчини, въглехидрати, микроелементи (селен, желязо, йод, кобалт и др.) и макроелементи (калций, фосфор, магнезий и др.) е основна предпазна мярка срещу повторните разгонвания при кравите.

Ежедневното осигуряване на движение и по възможност на паша се отразяват благоприятно върху заплодяемостта. Кравите след отелване не трябва нито да отслабват, нито да бъдат угоявани.