В двора на Селскостопанска академия в сряда се проведе традиционния "Празник на земеделската наука", част от който е и изложението "Даровете на природата". 

Въпреки липсата на председателя на академията - проф. Мартин Банов, който беше привлечен като обвиняем ден преди празника, на събитието беше представена дейността на ССА, нейните постижения и визия, а на новите хабилитирани учени бяха връчени свидетелства за иновативен научен продукт от председателя на Постоянната комисия за иновации и технологии проф. д-р Виолета Божанова

"Селскостопанската дейност е част от научноизследователската и иновационна система на страната с водеща роля в областта на аграрната наука. Нашата мисия е свързана с разрешаване на важни обществени предизвикателства като продоволствена сигурност, климатични изменения, устойчиво използване на природните ресурси и опазване на околната среда, развитие на селските райони, биоикономиката и синята икономика", посочи тя, цитирана от БТА. 

"За страната ни е безспорна ролята на земеделската наука като условие за стабилност за развитие на селското стопанство. Във ваше лице държавата винаги ще разпознава потенциални съмишленици“, се казва в посланието на министъра на образованието. 

"Науката ще ни помогне за намиране на решение на изпитанията, пред които сме поставени, като например климатичните промени и ограничените ресурси", посочи в поздравителния си адрес председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Учените бяха поздравени и от проф. Христо Даскалов, който е техен бивш колега, а сега е народен представител.