Център за професионално обучение към ЕВРО-АЛИАНС ООД публикува нови дати за стартиране на безплатни курсове за РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ  с издаден УИНЗС номер


ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ОТ 30 учебни часа, 4 ДНИ
Тема: „Растениевъдство, агроикономика и опазване на околната среда“.


Дати за стартиране на групите
25 април 2024 г. четвъртък


Получавате знания в следните области:
- Аграрна икономика; 
- Агроклиматология и опазване на околната среда;
- Агробиология и принципи на устойчивото земеделие;
- Бизнес среда и екологична стратегия на фирмата.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ОТ 150 учебни часа, 17 ДНИ
Тема: „Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие“


Дати за стартиране на групите
7 май 2024 г., вторник
3 юни 2024 г., понеделник


Получавате знания в следните области:
- Аграрна икономика;
- Основи на растениевъдството и хранителни елементи на растенията;
- Основи на растителната защита;
- Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
- Агроклиматология и опазване на околната среда;
- Агробиология и принципи на устойчивото земеделие;
- Бизнес среда и екологична стратегия на фирмата.


Какви са предимствата?


- Изцяло безплатно обучение, финансирано по ПРСР 2014-2020;
- Удостоверение за професионално обучение Образец на МОН 3-37 с тема на курса
- Издаденото удостоверение за 150 часов курс може да се представи пред Областни дирекции за безопасност на храните в страната за издаване на Сертификат  за професионален потребител на продукти за растителна защита;
- Получавате знания по актуални теми за земеделските стопани;
- Обмен на мнения и опит с професионални лектори и колеги;
- Могат да участват, както регистрирани Земеделски стопани , така и наети на безсрочен трудов договор лица към ЗС по чл.67 от КТ.


Какъв документ ще получа?


Удостоверение за професионално обучение 3-37, което може да се прилага към документите при кандидатстване за субсидии, директни плащания и програми за млади фермери.

Кога и къде?


В учебната база на Евро-Алианс в град Пловдив, ул.“Самара“ № 13 (до хотел Санкт Петербург) по обявените дати за стартиране на групите.


Групите стартират по график при запълване на бройката до 30 обучаеми лица.


Евро-Алианс осигурява професионално обучение в съвременно оборудвана база, с хабилитирани преподаватели от Аграрен университет – Пловдив, възстановяване на транспортните разходи от населеното място на обучаемия до град Пловдив и обратно,  настаняване в хотел минимум 3*, пълно изхранване на обучаемите – закуски, обяди, вечери в ресторант "Алианс" (в сградата на Евро-Алианс).   


Как да се запишете?

Изтеглете и попълнете

Заявление за участие в курс за 30 часа линк


или


Заявление за участие в курс за 150 часа линк


И го изпратете на E-mail: [email protected]


Още за Евро-Алианс ООД и проекта може да научите на www.euro-alliance.net