Расте интересът към слънчогледови хибриди, устойчиви на синя китка, съобщи селекционерът по маслодайната култура доц. Галин Георгиев от Добруджанския земеделски институт. Ученият подчерта, че паразитното растение е световен проблем и става все по-сериозен. Именно затова усилията на селекционерите са насочени към създаване на хибриди, устойчиви на синя китка.

Селекционери предлагат квота за сеитба на български семена

Независимо от опитите за справяне с проблемното растение, което паразитира върху слънчогледовите корени и редуцира добивите от 20% до 100%, борбата с него е изключително трудна. Само едно стръкче може да даде около 150 000 семена, които се разпространяват лесно от вятъра, водата, машините, животните и заразените култури. Те остават жизнени в почвата в продължение на десетилетия.

„Добруджанския земеделски институт е единственият производител на слънчогледови семена у нас, само тук се създават линии, сортове и хибриди слънчоглед“, заяви доц. Георгиев. Ученият изтъкна, че новото постижения при селекцията на маслодайната култура в института е признаването от ИАСАС на слънчоглед, устойчив на всички раси синя китка. 

„През последната година имаме три нови признати хибрида слънчоглед – един клиърфийлд плюс и два конвенционални. Един от тях е устойчив на всички раси на синята китка. Смятам, че той е бъдещето в производството на слънчоглед. До преди няколко години се търсеха хербицидоустойчиви хибриди, сега все по-често се търсят устойчиви на синя китка”, посочи селекционерът. 

През следващата кампания институтът ще излезе със семена от 4 хибрида от различна технология. Хибридите са много подходящи за условията на нашата страна, с вегетационен период 115 – 120 дни. Отличителната им черта е устойчивост на засушаване – фактор, който през последните години сериозно влияе върху реколтата от маслодайната култура. 

„Потенциалът на хибридите при една нормална година и добра агротехника е 350 -400 кг. Маслеността им е от 48 до 51%”, уточни доц. Георгиев. Добруджанския институт е единственият, който предлага и родителски линии за производство на хибридни семена, които се отличават с висока продуктивност.