Сагата с хранителните вериги, които бяха задължени от държавата да продават регионални български продукти, влезе в европейските медии. Телевизия Euronews излъчи репортаж, в който показа гледната точка на мениджмънта на хипермаркетите, който първоначално се обяви против предложението, но също и вижданията на фермерите, които са доволни от мярката.

ЕК предупреждава България заради местните храни във веригите

В опит да подкрепи българските земеделски производители в кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус SARS-CoV-2, през април Министерски съвет прие постановление, с което задължи хранителните вериги да продават регионални продукти.

Нормативният акт касае вериги, които разполагат с търговски обекти в повече от три области на страната, което ограничава обхвата му до няколко по-големи, основно чуждестранни оператора. Те са задължени да осигурят на рафтовете на магазините си земеделска продукция, произведена в района на административната област, в която се намира съответният магазин, или в нейна съседна. Изключение е само София-град, за съседни на която се приемат всички административни области, граничещи със София-област и област Пловдив.

Постановлението беше прието по инициатива на министъра на земеделието Десислава Танева, която оправда нуждата от него със свития пазар за български производители, вследствие на кризата. Първоначално мениджмънтът на големите хранителни вериги изрази остро негодувание срещу мярката, но след редица разговори и срещи страстите се поуталожиха и беше постигнато привидно примирие. Скандал отново избухна обаче след като стана ясно, че при неизпълнение на задължението от страна на веригите, те подлежат на санкция до 50 000 лв.

Вследствие на неблагоприятното за хипермаркетите развитие, техни представители подадоха сигнал до Европейската комисия. Последва писмо от институцията, отправено до българските власти, в което от ЕК настояват за разяснения на мярката по отношение на отражението ѝ върху свободното движение на стоки в Европейския съюз.

Според министъра на земеделието Десислава Танева, писмото е рутинно при наличие на подаден сигнал и макар да представлява първа стъпка от евентуална наказателна процедура, то все още не означава, че такава ще бъде задействана. България в отговор ще обоснове предприетата мярка за защита на местното производство, в която на практика няма никаква дискриминация и ограничение на свободното движение на стоки в рамките на единния пазар, убедена е Танева.

От веригите обаче се оплакват и от друго - срещат затруднения в работата с местни производители, много от които не са подготвени да отговорят на изискванията на хипермаркетите, както става ясно от репортажа на Euronews. Малките фермери често не разполагат с необходимите машини за сортиране, калибриране, опаковане и друга техника, нужна за подготовка на продукцията.

Същевременно фермерите са доволни от възможността да предложат свои стоки в иначе трудно достъпните за тях търговски обекти на големите хранителни вериги. Всяка мярка е добре дошла, тъй като родното производство страда от чуждия евтин внос на земеделска продукция.

Производителите на ябълки от Полша получават по 25 евроцента европейска субсидия и 25 евро цента национнално подпомагане на килограм продукция, докато в България тази подкрепа е малко над 1 евроцент, обяснява Красимир Кумчев пред чуждестранната медия. Когато субсидиите в целия Европейски съюз се изравнят, тогава можем да говорим за равнопоставеност и солидарност, смята той.