Основна задача на Министерството на земеделието и храните е да осигури условия за пазарен успех на българските продукти. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на Консултативния съвет по пчелен мед и пчелни продукти, който се проведе в понеделник. В заседанието участва и ресорният заместник-министър на земеделието и храните доц. Деян Стратев, информираха от аграрното ведомство. 
 
Министър Вътев подчерта, че както и при другите проведени до момента консултативни съвети фокусът е цялостно върху веригата от полето до масата, а основен проблем пред земеделските стопани е реализацията на продукцията. Той постави въпроса за каналите за дистрибуция, достъпа до крайния потребител и организацията на продажбите, както и предимствата, ако пчеларите се обединят в единна национална структура със съответните регионални звена.
 
Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., Кампания 2023 и държавните помощи също бяха обсъдени на заседанието.
 
В Консултативния съвет участваха представители на 23 браншови организации и институции, сред които Българска пчеларска развъдна асоциация, Асоциация професионално пчеларство, Обединен български пчеларски съюз и Национална научна асоциация по пчеларство. Те направиха конкретни предложения в посока подобрена реализация на българския пчелен мед на пазара.