Осем основни искания към министъра на земеделието Кирил Вътев отправят в своя декларация 21 пчеларски организации. Тяхното изпълнение би дало макар и малък шанс на сектора да просъществува още няколко месеца, в които трябва да се свърши огромно количество административна работа, за да има пчеларство през сезон 2024, пишат те.

Вижте още: НОКА в протестна готовност. Настояват незабавно изплащане на цялата сума от 213 млн. лв. по помощта за Украйна

 

Декларацията е изпратена часове преди първото заседание на Консултативния съвет по меда, насрочен за днес, 11 септември, от 13:30 часа. Предложените действия, които от бранша смятат, че ще имат силен положителен ефект и ще дадат глътка въздух на пчеларите, са следните:

1. Да сигнализирате европейските институции за изключително тежкото положение, в което е поставено пчеларството в България, и да се присъедините към подобните сигнали към ЕС от Румъния, Унгария, Полша и т.н. Настояваме да осъществите връзка с министерствата в изброените държави, както и други в ЕС, и да изградите съвместна стратегия за подпомагане на сектора на ниво ЕС и неговото оцеляване;

2. Да организирате изплащанията на всички заявени, но неизплатени плащания по линия на подпомагане заради войната в Украйна. Има такива още от 2022 г.;

3. Да организирате възможност за безлихвено финансово подпомагане на стопанствата от сектора през фондовете на ДФЗ или други, които сметнете за подходящи;

4. Да намерите подходяща формула за финансово подпомагане на стопанствата в сектора;
5. Предвид края на годината и очертаващото се безпрецедентно ниско усвояване на средствата по Интервенциите по чл.55, настояваме за незабавно сформиране на Работна група за промени в Наредба 8 от 20.06.2023г. за прилагане на интервенциите в сектор пчеларство. Процесът по нейното обсъждане във варианта, в който сега е приета, бе силно опорочен и множество наши предложения за корекции бяха отхвърлени без никакви аргументи. Резултатът е налице!

6. Да създадете работна група, която да работи активно за регистрация на марка/ бранд/ защитено наименование или др. на пчелен мед, произведен в България, спазвайки определени добри пчеларски практики, гарантиращи неговото изключително качество. Име, под което да не могат да се търгуват никакви смеси и т.н., и което да поставя допълнителни критерии за опаковане, етикетиране, контрол и т.н.

7. Сериозно да обсъдите и обмислите предложението за създаване на прозрачна и адекватна електронна система за проследяемост на меда на територията на страната;

8. В името на прозрачността на работата на новосъздадения Консултативния съвет (КС), както и заради деликатната ситуация с представителността на множеството национални, общински и др. организации на пчеларите, настояваме да обмислите и реализирате вариант за излъчване на живо на заседанията в интернет мрежата.  

С тази декларация пчеларите обявяват протестна готовност. Тя е подписана от: СНЦ Пчеларско сдружение Родопска пчела – Смолян, Браншови пчеларски съюз – Попово, ОБПС Нектар – Търговище, ОПС Акация 1899 – Пловдив, ОБПС – Стамболийски, ПС Сдружение Южна пчела – Петрич, ПС Пчелари – Русе, ПД Липа – Стара Загора, ПД Нектар – Първомай, НПО Варненска златна пчела – Варна, СНЦ Пчела – Добрич, Общинска Браншова пчеларска организация – Шабла, ПС Акация – Каварна, ПД Средногорска пчела – Брезово, ПД Лавандула – Карлово, ПД Пчела – Балчик, Варненска областна пчеларска организация, ПД Свещеник Иван Дончев, ПД Апис – Ямбол, ПД Букет – Ловеч, НС Български свободни пчелари.