България е на предпоследно място в Европейския съюз по млекопроизводителност на кравите, сочат данните на Евростат за 2018 г. От глава добитък у нас са добити средно 3 678 кг мляко.

На дъното сме по биоплощи, но пък с рекорден растеж

Първенци в статистиката са Дания, Естония, Финландия и Нидерландия, като продуктивността на едно животно при тях надхвърля 9 000 кг за годината. Средно за всички страни в ЕС са отчетени 7 280 кг мляко на глава добитък. След нас остава само Румъния с 3 279 кг от суровината за една крава.

В ЕС (без Обединеното кралство) през 2018 г. са произведени общо 156,7 млн. тона мляко от всички видове животни. Най-голямо количество - над 33 млн. тона отчита Германия, където се отглеждат и най-много млечни крави - повече от 4 млн. глави.

У нас произведеното мляко общо възлиза на малко над 1 млн. тона, като близо 90% от него е краве. Количествата намаляват последователно във времето. За сравнение: през първата година на членството ни в ЕС - 2007 г. е възлизала на 1,3 млн. т.

Източник: Евростат

Две трети от добитата в общността суровина отива за преробтка в сирене и масло, сочат още данните на Евростат.

В Съюза са произведени 10,3 млн. тона сирене през 2018 г., като най-много от тях - 22% - в Германия, следвана от Франция с 19% и Италия с 13% от общата продукция. В България това количество е близо 92 000 т.

Най-големият производител на масло е отново Германия с 474 000 тона, следвана от Франция с 416 000 тона. Страната отчита едва 1 000 тона масло за 2018 г.

Испания е на първо място по добито мляко от овце и кози - над 1 млн. тона, но Гърция е единствената страна в общността, в която този продукт преобладава и съставлява 57% от общото количество добито мляко в страната.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

“Спаси крава” - как да си купиш крава и да пиеш мляко, без да излизаш от офиса

Животновъди получават над 1,45 млн. лева за мини мандри

Здрава ли е кравата – как да прецените за секунди?