Ресурс от 1 452 500 лева за 2019 г. утвърди Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

Бум на подадените документи за доилна техника


С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 720 хил. лева, както и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ.


Целта на помощта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си.

Кандидатите следва да са регистрирани съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.


Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.