Корона-кризата донесе неочаквани предизвикателства пред европейския аграрен сектор. С подкрепата на предприетите от Европейската комисия мерки, земеделието отговори и се адаптира към новите условия, включващи сътресения в доставките и ускорени промени в търсенето.

Поглед към бъдещето: Агросекторът след пандемията

Поради ограниченията, предприети от ЕС и други страни по света, търсенето на хранителни продукти бързо се промени от началото на кризата. Стремежът към презапасяване и затварянето на ХоРеКа (хотели, ресторанти, кафенета) сектора оказаха пряко влияние върху производството на земеделски храни.

От една страна, нарасна търсенето на трайни продукти като паста, ориз, брашно, консерви, вследствие на увеличението на домашната консумация на храни. От друга страна, по-луксозни стоки, като месни деликатеси, вино и деликатесни сирена, които се консумират най-вече навън, отбелязаха значителен спад в потреблението.

Последният краткосрочен доклад за европейските земеделски пазари, публикуван на 20 април от Европейската комисия, показва по-детайлно настоящите тенденции и бъдещите очаквания за различните агросектори.

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Производството на зърнени култури в ЕС се очаква да достигне 294 млн. тона за 2019/2020 г. Това е с 4,5% повече от средното за последните 5 години. През следващата търговска година обаче - 2020/2021, продукцията на този отрасъл вероятно слабо ще се свие до 287,8 млн. тона.

За настоящия период очакванията за производството на рапица са да удари 12-годишно дъно, като достигне 14,9 млн. тона. Това се дължи основно на по-малкото засети площи. През следващия период обаче отрасълът ще възстанови част от загубата си и ще увеличи терените с рапица до 105 млн. дка през 2020/2021 г.

Продукцията на протеинови култури би следвало да нарасне до 4,5 млн. тона или с 4% повече от миналата година, движена от добрите пазарни прогнози за храни и потребление.

По отношение на плодовете и зеленчуците търсенето на пресни ябълки в ЕС се очаква да бъде над средното заради усилената домашна консумация. Въпреки това производството на ябълки ще се свие до 10,8 млн. тона.

МЛЕЧНИ И МЕСНИ ПРОДУКТИ

През 2019 г. добивът на мляко в ЕС е нараснал с 0,4% - най-ниският от 2012 г. насам. Очаква се през тази година стойностите му да са подобни. Сезонният пролетен пик в производството съвпадна с пандемията от коронавируса. Ограничителните мерки могат да смутят събирането на суровината и доставките на храни. Освен това ограниченият достъп до работна ръка може да обърне производството към не толкова трудоемки млечни продукти.

Потреблението на сирена през 2020 г. в ЕС може слабо да се увеличи с 0,3%. Търсенето на азиатските пазари се очаква да доведе до нарастване на износа. Тези два фактора прогнозно ще породят ръст в производството. Луксозните сирена обаче ще бъдат повлияни негативно от затварянето на заведенията за хранене.

Продукцията на говеждо месо в ЕС намалява през 2019 г. заради понижение на цените и свиване на стадата. Тази тенденция ще продължи и през 2020 г., повлияна от същите фактори. Корона-кризата се отразява най-вече в отрицателно въздействие върху търсенето на по-високостойностни меса поради затварянето на ресторантите и ограничението на продажбите им в супермаркетите. Слабото търсене и достъп ще доведе до последващо намаление на потреблението в ЕС.

Производството на птиче месо продължава да расте и през 2019 г. благодарение на увеличеното търсене. Нарастването се очаква да продължи и през 2020 г. поради заместването на по-скъпите меса с птиче. И този сектор обаче ще бъде засегнат от затварянето на ресторантите, което ще се отрази най-вече на някои видове меса като патешко.

Устойчивото азиатско търсене слабо увеличава производството на свинско. Пазарът на жълтия континент все още страда от недостига на свинско, предизвикан от Африканската чума по свинете. Очакванията са износът да нарасне с 12%, след като през 2019% отбеляза 17% увеличение. Настоящата пандемия не би следвало да засегне особено сектора. Потреблението в ЕС обаче ще намалее заради повишените цени и преориентирането към други видове меса.

Овцевъдството и козевъдството бяха засегнати от корона-кризата, тъй като сезонното търсене около Великден и Рамадан не се случи в традиционните мащаби. Продукцията на сектора обаче се очаква да остане стабилна и през 2020 г.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Прогноза: Свинското ще вземе превес над пилешкото и говеждото

Пандемията: Нови трусове на световния пазар на пшеница

Въпреки кризата: Фермерските пазари на запад процъфтяват