Колко време ще продължи извънредното положение заради мерките срещу коронавируса? Колко дълго ще се води борбата за овладяването на разпространението му? Държавите по света засега нямат отговори на тези въпроси, съществуват само надежди и очаквания. 

Проучване: Почти половината фермери страдат от извънредните мерки

Очакванията на голяма част от българския бизнес е, че овладяването на ситуацията ще продължи до края на месец май.

Такива са прогнозите на всеки трети предприемач у нас, показват данните на националното представително проучване, организирано от агенция „Прагматика“. То проведено в края на миналия месец сред представителите на 722 фирми – собственици и мениджъри.

Сегашната криза се отличава с небивала непредвидимост. Затова повечето предприемачи имат нагласата да реагират динамично на бързо променящите се мерки в обществото и обстоятелства.

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ

Добра представа за нагласите на бизнеса дават отговорите на въпроса: „Приблизително колко време ще трябва на вашата фирма, за да се съвземе от последиците от COVID-19 след овладяване на вируса?“

Почти всеки трети предприемач (29%) отговаря: „Зависи от това колко дълго ще трае ефектът от Covid-19“. Около една четвърт от запитаните (23%) предполагат, че възстановяването на бизнеса им ще отнеме 4-6 месеца. Други 15% са на мнение, че това ще трае по-дълго, например 1-2 години. Този отговор вероятно е свързан с вече понесените загуби и ограничения.

Крайните песимисти са 2% от предприемачите – те смятат, че фирмите им изобщо няма да са в състояние да се възстановят след понесените щети. Около 6% признават, че не могат да преценят колко време ще им отнеме връщането на загубените позиции.

Като цяло очакванията са, че възстановяването ще отнеме средно около 10 месеца.

Ето някои от основните изводи от проучването на агенция „Прагматика“

Ситуацията около Covid-19 се отразява негативно върху 91% от фирмите. Приходите от продажби намаляват средно с 53%, като е налице значителен спад не само при така наречените „пряко засегнати“ компании. Преобладаващата част от служителите работят дистанционно, което намалява ефективността. 

По отношение на правителствените мерки бизнесът се разделя на две приблизително равни групи. Половината не ги одобряват. Намират ги за твърде рестриктивни и се оплакват от недостатъчна подкрепа за бизнеса. Сред останалите преобладават компаниите, които са по-слабо засегнати от ситуацията. 

Адаптацията и привеждането на комуникацията в синхрон с новите реалности се превръщат в основен приоритет за бизнеса. Усилията са насочени главно към внушаване на позитивизъм, внасяне на спокойствие, разсейване на паниката, сближаване и сплотяване на едно по-високо общочовешко ниво. 

Преобладаващата част от действащите компании не предвиждат промяна в цените си. В същото време 53% планират използването на промоционални механизми за стимулиране на продажбите.

Повечето компании - около 70%, не планират съществени промени в продуктовото си портфолио. Те ще запазят дейността си в рамките на съществуващите продукти. Останалите компании се делят на групи: фирми, които ще потърсят начини за извършване на оптимизации и промени в настоящите продукти - опаковки, разфасовки, отпадане на артикули, стесняване на портфолиото и други, и фирми, които ще преминат към иновации и разработваме на изцяло нови продукти.

Извънредното положение и мерките за социално дистанциране определено повишиха интереса към бизнес контактите от разстояние и възможностите за продажби онлайн.