Промени в Стратегическия план бяха обсъдени на Комитета по наблюдение, чието заседание беше преместено от 14-и на 18-и септември. В дневния ред бе заложено гласуване на предложение за изменение в интервенциите за вино, плодове и зеленчуци, екосхеми, агроекология, но не и за пчеларство.

Мнение: Технологична карта в пчеларството е нож с две остриета

 

Съгласно решение на Народното събрание от 30 юни 2023 г. за промени в Стратегическия план със заповед на министъра на земеделието е сформирана работна група, в която са включени представители на МЗХ и ДФЗ. Нейна е задачата да разработи и представи проект за изменение на Стратегическия план въз основа на анализи, коментари, бележки и препоръки, получени от мониторинговия комитет, заинтересованите страни и Европейската комисия.

Министерството на земеделието наистина изпрати писма до пчеларския бранш, който да даде бележки и коментари за изменения, но инициативата и отговорността за даването на конкретни предложения трябва да дойде от ресорната администрация. А такива засега липсват.

„Първо, няма как да се променят интервенциите, тъй като те са императивно записани в Стратегическия план. Но може да променяме дейности по интервенциите, изискванията за допустими бенефициенти и др. Нямаме право да променяме общата рамка на бюджета от 8,5 млн. лв., но можем да променим финансирането по отделните интервенции и предвидените в тях дейности. Така можем да приоритизираме и да не се налага „тактично“ МЗХ да предвиди незначителни средства за дадена интервенция, а резултатът е, че няма кандидати“, коментира Сребрин Илиев – заместник-председател на Националния браншови пчеларски съюз.

По негови думи темата е била повдигната от него, но не и обсъждана в детайли по време на Консултативния съвет по пчелен мед и пчелни продукти, който се проведе на 11 септември.  

В хода на тази среща от ДФЗ са изнесени следните данни за кандидатстването по пчеларските интервенции тази година. Общо подадените заявления са 1365, като 582 от тях са върнати за отстраняване на нередности.

Справка по отделните интервенции сочи следното. По две интервенции не е подадено нито едно заявление – за техническа помощ за пчелари и за маркетинг и комуникация. За инвестиции в дълготрайни материални активи са кандидатствали най-много – 995, за развъждане на пчели – 189, за подвижно пчеларство – 329, за борба с вароатозата – 480. 

„Сумарно излиза, че заявленията са повече. Затова изисках справка колко пчелари са подали повече от едно заявление, колко от заявленията са надвишили максималната допустима помощ и най-важното, колко от подадените заявления са за възстановяване на разходи, които са извършени преди обявата за набиране на заявления – 17 юли“, обясни Илиев. 

Новите правила за подпомагане на пчеларите са детайлно описани в Наредба № 8 от 20 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план, като само за финансовата 2023 г. ще бъдат допустими разходи, направени в периода 1 януари до 31 август тази година.

„От Министерството на земеделието се аргументираха с факта, че Стратегическият план е влязъл в сила от 1 януари 2023 г. Но това се отнася и за всички останали интервенции. Защо за нито една от тях няма тази възможност да се възстановяват разходи, които кандидатите са извършили преди обявяването на приема. Къде в Стратегическия план е записано, че ДФЗ има право да връща разходи преди обявата за набиране на проектни предложения“, пита реторично Сребрин Илиев.

Той възнамерява да подаде сигнал до нашата прокуратура и до системите на ОЛАФ, защото счита, че е злоупотреба с европейски средства, и ще поиска наказателно преследване за автора на този текст. 

„Имаше масово купуване на центрофуги и какви ли още не подобни инвентари преди пускането на обявата. Как така пчеларите са направили разходи, за които не са знаели, че ще бъдат разрешени за извършване“, недоумява Илиев.