От 27 ноември се отваря допълнителен прием на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“. Това се прави за кандидати, които имат двустранно подписан договор за предоставяне на финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), но не са подали заявления за плащане в срок. 

Симеон Тодоров: Обявена е изкупна цена за меда от 3,20 лв./кг, но никой не купува

Приемът се основава на изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план в сектора на пчеларството. Промените са обнародвани в брой 98 на Държавен вестник от 24.11.2023 г.

Подаването на заявления ще продължи до 1 декември 2023 г. На интернет страницата на ДФЗ е публикуван образец на заявлението за плащане.

Кандидатите по интервенциите в сектор „Пчеларство“ подават заявления за плащане единствено чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) с квалифициран електронен подпис (КЕП). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ.

Припомняме, че първият срок за прием на заявления за плащане от пчеларите беше от 28 септември до 2 октомври.