От няколко месеца се говори за новите изисквания за повишена биосигурност в свинефермите заради Африканската чума по свинете. Като част от информативната си кампания Министерството на земеделието публикува клип как могат се гледат до три прасета тип заден двор.

Нагледно: Как да гледате прасета в задния си двор?

Отскоро е качено и още едно видео за правилата във фамилна ферма с до 10 броя свине майки и приплодите им, но не повече от 200 свине общо, която също трябва да е пригодена към изискванията за биосигурност.

Нова фамилна ферма се изгражда на разстояние не по-малко от 10 км от фамилна, индустриална ферма или от заградена територия за космат дивеч.

За всяко животно трябва да има достатъчно площ и свободен достъп до храна и вода. Помещенията и оборудването трябва да са устойчиви, да се почистват и дезинфекцират лесно, както и да са защитени от птици, гризачи и насекоми.

Всяка сграда за отглеждане на свине трябва да има филтър за смяна на работното облекло и дезинфекция на ръцете и обувките. Необходимо е да има отделно място за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства. 

Задължително се обособява и място за съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности и технологични води за не по-малко от 40 дни. За нитратно уязвимите зони важи Наредба 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 

За въвеждане и подобряване на мерките за биосигурност в стопанството си фермерите могат да кандидатстват по няколко мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За финансиране могат да участват животновъди, които отглеждат не само свине, но и птици, кози и овце. 

Целевият прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ тече в момента, като крайният срок е 15 май.

За месец юни е планиран прием и по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ отново за сектор „Животновъдство“. По тази подмярка освен за обща модернизация животновъдите ще могат да кандидатстват за някои от дейностите за биосигурност.

На 8 май беше отворен приемът по дългоочакваната нова подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“

Не на последно място, в клипа на агроминистерството е посочена подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Тя е запланувана за края на месец юни.

„По мярка 5 сме предвидили и втора подмярка. Тя е насочена към закупуването на животни с инвестиционна цел. Тоест да възстановиш стопанството си във вида, в който е било преди умъртвяването на животните“, каза на среща с овцевъди още миналата година Владислав Цветанов от ресорното министерство.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Отговор от БАБХ: Мобилните инсинератори са под контрол

До 31 март: Всички прасета във фамилни ферми с ушни марки

За движението на домашни свине: Пробите за АЧС са за сметка на собственика