Датата 20 май 2020 г. ще бъде съдбовна за биостопаните. Тя присъства в индикативния график за приключване на директните плащания за Кампания 2019 г., за която Агри.БГ научи лично от изпълнителния директор на Разплащателната агенция Васил Грудев.

Индикативен график 2020 за директните плащания по дати в аванс

За да започнат плащанията по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) обаче, има едно важно условие.

„Необходимо е електронният регистър за земеделските биопроизводители, който се изготви през 2019 г., да бъде абсолютно оперативен и пълен с данни за всички тях. Той трябва да бъде наличен на 100% към края на месец март, за да можем да направим проверки и да стартираме с плащането“, уточни Васил Грудев.

Какво ще се случи обаче, ако електронният регистър на биопроизводителите не бъде пълен?

„Всяко забавяне ще доведе до забавяне на плащането. Оторизациите по тази мярка през 2019 г. бяха в края на месец юни. Сега имаме готовност за 2 месеца по-ранно плащане. Тук се надявам и на активност от страна на земеделските производители, които да окажат необходимия контрол и върху дейността на контролиращите лица“, заяви Грудев.

Официално публичният електронен регистър на биопроизводителите заработи на 4 септември 2019 г. Още от 19 август обаче контролиращите лица бяха длъжни да започнат да въвеждат в него информация за идентификация на площи, животни, пчелини и аквакултурни единици.

Справка в базата данни сочи, че към момента са регистрирани 6162 биопроизводители, а контролиращите лица са 14.

Биофермерите изпратиха 2019 г. с добрата новина, че Комитетът по наблюдение прехвърли допълнителни 40 млн. евро по мярка 11 от ПРСР за следващите три години, след като през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. имаше нулев прием.

Преди време в интервю за Агри.БГ д-р Стоилко Апостолов от Фондация „Биоселена“ коментира, че проблемите с регистъра на биопроизводителите продължават. Той трябва да бъде свързан и с ВетИС – Ветеринарната информационна система, като целта е да се облекчат административните тежести за стопаните.