20 май е приет от ООН като световен ден на пчелата. Избраната дата е всъщност рождението на словенеца Антон Янша (1734-1773), който изучава размножаването на пчелите и полага основите на съвременното пчеларство.

Пчелар: За тайната на кошерите с женски имена

Популацията на медоносните опрашители заплашително намалява през последните години в глобален мащаб и официализирането на ден, посветен на благодатната за природата, а оттам и за хората пчела е част от битката за нейното спасение.

„През последните години, по предложение на Словенския пчеларски съюз, беше прието от ООН 20 май да бъде Световен ден на пчелата. Такъв ден се възприе заради проблемите, свързани със съществуването на пчелата, и това, че популацията ѝ намалява застрашително. Честването на деня на пчелата стартира през 2018 г.“, разказва Юлиян Станчев, председател на Областния пчеларски съюз в Плевен.

Юлиян Станчев: "Тревогите в различни общности се увеличиха, свързани с храненето на пчелата, с нейното здраве, проблемите в земеделието, особено при медоносните култури. В САЩ например имат 3 млн. и 20 хил. пчелни семейства.

Скоро пчелите няма да са достатъчни за опрашването на овощни, зеленчукови, фуражни и други култури. В този ден можем само да си пожелаем пчелите ни да бъдат здрави, защото тяхната роля и отговорност е голяма.

Опазването на опрашителите се превърна във важна тема и за Европейската комисия, която започна инициатива, целяща да подобри информираността за намаляването на популациите и да подпомогне борбата с причините за проблема.

Европарламентът предприе целенасочени мерки за защита на пчелите. Депутатите се обявявиха за намаляване на използването на пестициди и за отделяне на повече средства за научни изследвания. През ноември 2019 г. стартира Европейска гражданска инициатива за опазване на пчелите и спиране на употребата на синтетични пестициди до 2035 г.

Юлиян Станчев: "Денят на пчелата е символ, за да се изостри вниманието на цялото общество върху опазването на вида. Бяха създадени редица програми в Америка и Европа за стимулиране на пчеларството, дори като хоби, градско пчеларство и т.н., за да се увеличи популацията.

С опрашването си пчелите са биологично важен и ценен ресурс с огромна екологична роля. Колкото по-голям е броят на пчелните посещения върху растителните видове, толкова по-плодородни и със силни качества са те."
 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Случаят с изтровените пчели отива в прокуратурата

Производител: Нужна ни е добра реклама, за да се пласираме на пазара

Пчелар: След този ужас хората ще се връщат в селата