Породата е разпространена в Северна централна и Североизточна България.Използва се за добив на вълна и месо.Овцете са с тегло 65 -70 кг, а кочовете 110-120 кг.Средният настриг на вълната е 7,5- 8,5 кг при овцете и 15 – 16 кг при кочовете.Дължината на влакното варира между 8 и 10 см в зависимост от пола,Качеството на вълната е високо 64 – 60.

Средната млечност за лактационен период е 95- 100 л. Кланичният рандеман е 56 -58%. Плодовитостта е в рамките на 125 -135%, а продължителността на използване на овцете 7,5 – 8,5 години.

Развъдна организация:

Асоциация за развъждане на тънкорунни овце в България – гр.Шумен, ул. „Деде Агач“8, вх.3, ап.71, тел: +359 54 860 850