От рахит заболяват младите подрастващи агнета и козлета, при които има недостиг на витамин D в организма и нарушаване на калциево - фосфорната
обмяна.Непълното усвояване на тези елементи от организма на животните се причинява от едностранчивото хранене с бедни на калций фуражи - картофи, захарно цвекло, слама, или с богати на фосфор храни - фий, ръж, трици, недостатъчна слънчева светлина. Рахит причиняват и фуражите,богати с трудно усвоими органични и други киселини, като отпадъците от захарната промишленост, кисели треви от мочурливи места, които съдържат малко фосфор. В някои храни фосфорът е свързан във фитинова киселина и усвояването му зависи от ензима фитаза. Храни като овес, царевица и ечемик съдържат малко калций и недостатъчно от ензима фитаза.
Понякога рахит се развива след прекарани болести на храносмилателната система, които разстройват усвояването на калция и фосфора. Агнетата и козлетата заболяват най - често през периода на отбиването им. Те проявяват извратен апетит, започват да ближат стените на обора, дъвчат и гълтат вълната на майките, ядат замърсени фуражи, появяват се храносмилателни разстройства - диария, подуване на търбуха и липса на апетит. Заболелите животни лежат дълго, движат се схванато, като стъпват на върховете на копитата и залитат със задницата. След време ставите им надебеляват, крайниците се изкривяват и стават с О - или Х- овидна форма. На границата между костната и хрущялна част на ребрата се образува надебеление,приличащо на зърна на броеница,наричано рахитична броеница.
Предните крайници имат по ясно изразено деформиране. При възбуда болните животни понякога изпадат в тетаничен гърч.
При първите признаци на рахита трябва бързо да се потърси помощ от ветеринар. Предпазването от рахит се осъществява с пълноценно хранене на овцете и козите майки през бременността, и на агнетата и козлетата с подходящ фураж, минерални добавки, изкарването на животните на слънце. Трябва да се избягва отглеждането на животните в тесни, тъмни и нехигиенични помещения и липсата на достатъчно движение.