При правилно доене ще получите по-голямо количество, качествено и чисто мляко. В частните стопанства, където козите се отглеждат по естествен начин, ако яретата не са в състояние да избозават всичкото мляко от майката, необходимо е козите да почнат да се доиздояват още в самото начало на лактацията. При естествено избозаване на млякото на около 15 дни се започва постепенно отбиване на яретата и към издояване на майката. Отбиването започва, като козата се дои един път в денонощието, а след 8 дни по два пъти, като останалото мляко във вимето се избозава от яретата. През последните 5 дни преди отбиването, когато яретата са на 2 месеца, майките се доят 3 пъти. Някои майки с много висока дневна млечност може да се доят дори 4 пъти на ден. Ако козата има повече от едно яре, тя започва да се дои след отбиване на всички ярета. Козите са неспокойни животни и са чувствителни на стресови състояния, като грубо поведение на стопанина, болезнено и неправилно доене, промяна на часовете за доене, смяна на дояча, това се отразява на тяхната продуктивност.Ако сте дружелюбни със своите животни, те стоят спокойно и дават да се издои цялото количество мляко от вимето. Правилното доене включва добро измиване с топла вода и подсушаване на вимето с кърпа. След това доячът измива добре ръцете си със сапун, прави с леки движения на дланите масаж на вимето и едва тогава започва доенето. Важно е да се знае, че бързината на доене трябва да е такава, че 1 литър мляко да се получи с около 70 - 75 натискания на цицките в минута. Накрая се прави заключителен масаж, след което млякото се издоява докрай. Пълното издояване е много важно, освен че губите мляко, може да се яви възпаление на вимето, преждевременно пресушаване и скъсяване периода на лактацията. Обикновено по време на пасищния период, козите се доят в 6, 13 и 20 часа вечерта, а при двукратно доене - в 6 сутринта и 19 часа вечер. Неспазването на точните часове води до стресиране на козите и намалява млякото. Доене с два пръста - това е неправилен начин, при него цицките и вимето се опъват, в резултат вимето отслабва и увисва, издоеното мляко мокри цицките и ги замърсява, а слез като изсъхнат, цицките се напукват. Доенето с подгънат палец е също неправилно - при него цицката се хваща при основата на вимето с показалеца и със ставата на подгънатия палец. Чрез последователно притискане с останалите пръсти млякото се издоява. При притискане със ставата на палеца цицката може да се нарани. По този начин може да се доят кози с къси цицки, или когато те лесно отдават млякото си. Най правилният и подходящ начин на доене е т.н. юмручно доене.При него цицката се обхваща в основата с палеца и показалеца, така че палецът да мине под показалеца, притиска се и чрез последователен натиск със средния, безименния и малкия пръст млякото се издоява. Така се избягва натъртването на цицките и вимето. Накрая вимето се избърсва със суха и мека кърпа, а сухите и твърди цицки се мажат с вазелин. Издоеното мляко се прецежда през гъста цедка, за да няма паднали примеси и се охлажда, за да не се развиват микроорганизми причиняващи вкисване. По размер на цицките вимето на козите е по-близо до вимето на кравите, отколкото на овцете. Доилните чаши за овце не се ползват за доене на кози. Цицките на козите са конусовидни и бутилковидни, подходящи за машинно доене са конусовидните. И още веднъж подчертаваме - отнасяйте се с любов и внимание към козите, не им викайте, не ги удряйте и ще имате повече качествено и вкусно мляко.