фуражоприбиращи комбайни Растителните суровини за производството на биогаз най-често се получават от царевица. За да се получат необходимите вещества, съдържащи се в стъблата, листата и кочаните царевица, те се смилат. За това се използват т.нар. царевични крекинги.

Всички самоходни фуражоприбиращи комбайни, които се използват за събиране на реколтата от царевица са оборудвани с такива приспособления. Като се има предвид, че те ограничават мощността на машините, конструкторите непрекъснато търсят решения за увеличаване на производителността. John Deere придоби от компанията MasterCracker лиценз за производство за разработената от тях нова система за смилане, която ще бъде пусната на пазара под марката John Deere KernelStar.

Според компанията, KernelStar е много по-мощна, отколкото по-рано използваните системи. KernelStar се базира на патентованата конусовидна форма на диска. За разлика от шредерите с прави или спирални зъби, при работа на системата KernelStar, прибираният материал се сплесква между изпъкналите дискове на долната част на валяка и вдлъбнатите горни ролкови колела. Благодарение на специалната си форма и еднакъв брой обороти, дисковете с радиални зъбчати профили повишават производителността на машината с 50%. Благодарение на отделните дискове, системата позволява да се подобри пресоването на зърното, да се намалят разходите за гориво и т.н. Благодарение на своя дизайн и площ 2,7 пъти по-голяма в сравнение с конвенционалните системи с прави зъбни валяци, KernelStar гарантира раздробяване и пресоване на всичката растителна материя, дори и при високи скорости и дебел слой на материала. KernelStar се предлага за продажба като допълнителна опция за инсталиране на фуражоприбиращите комбайни. John Deere за сега не съобщава, кога системата ще бъде включена в базовата окомплектовка на машините.