Те биват арковидни и стреховидни. Арковидните тунели се изграждат лесно от метални, пластмасови, или дървени полудъги забити в почвата през 1-1,2м. Свързват се по билото и странично с нишка от манила и се покриват с полиетиленово фолио, което се притиска с почва от всички страни. Стреховидните тунели се правят от колчета, свързани помежду си с тел. Полиетиленовото фолио трябва да е широко 2-2,2м. За да не се разкъсва от ъглите на конструкцията, върху тях предварително се поставя 1-2 пласта малки парчета фолио. Полиетиленовите тунели се използват за отглеждане на разсад от домати, пипер и др. При екстремно ниски температури тунелите се покриват с два слоя полиетиленово фолио, разположено на 10-15 см един от друг. Ако температурите са прекалено високи тунелите се покриват с перфорирано фолио, чиито отвори са с диаметър 1-1,5 см и са на разстояние 20 см. Така се получава добро проветряване на съоръжението. За нуждите на разсадопроизводството се използват парници с различно устройство. Студените парници се изграждат над терена и са без отопление. Използват се за засяване на непикиран разсад. Полутопли парници се правят, като се изкопае трап с дълбочина 35-40 см и се зарежда с добре затоплен пресен оборски тор ( 20-25 ) см и с богата на хранителни вещества почва около 15 см. За зареждането на 1 кв м от парника е необходимо 100-150 кг биотопливо. Полутоплите парници позволяват да се пикира разсад от ранни домати, пипер, краставици и др. Топли парници са тези, при които пластът от биотопливо е 35-40 см и върху него се насипва 14-16 см почва. По- голямото количество биотопливо поддържа по-продължително време затоплянето на съоръжението и то може да се използва още от края на януари за производството на гъст разсад от ранни домати, пипер и патладжан. Необходимото биотопливо за 1 кв м парникова площ е около 200кг. Всяка година е добре да се направи профилактично обеззаразяване на почвата, независимо дали разсадът се отглежда върху открити или покрити с полиетиленово фолио лехи. Подходящи препарати за обеззаразяване на торово почвените смески за отглеждане на зеленчуков разсад са вапам и базамид гранулат, които унищожават едновременно причинителите на болести, неприятелите и плевелите.