Успехът за разсадопроизводството в най-голяма степен зависи от опазването на младите растения от болести. Най-опасната болест е сеченето на разсада. При отглеждането на разсадите самите условия дават предпоставка за развитието на много патогени, който са в състояние за кратко време да нанесат непоправими щети. Сеченето при разсада се наблюдава при младите растения в период от поникването до образуването на дървесина в стъблата. Сеченето се разпознава много лесно – потъмняване на основата на растението на границата с почвата, стеблото придобива тъмен и воднист вид и растенията полягат. На по късен етап растенията загиват на петна в лехите или съдовете, в които се отглеждат. При силно нападение на болестта и когато не се вземат никакви мерки петната постепенно се разширяват и могат да унищожат разсада до 100 %. Сеченето по разсадите се причинява от няколко почвенообитаващи патогенни гъби от родовете фузариум, ботритис, питиум, ризоктония и др. Тези гъби са силно разпространени в почви с високо съдържание на органично вещество, в каквито се отглеждат разсадите. Те се намират и в почвите на открито, но най-големи щети се нанасят при отглеждането на разсади, когато стъблата на младите поникващи растения са най-нежни и уязвими. За да се произведе здрав разсад и да се предотврати сеченето по разсадите е необходимо да се вземе най-важната мярка, а именно предварителното обеззаразяване на торопочвената смес и семената. При появата на сечене по разсада се вземат незабавни мерки. Разсадът се третира с фунгуран ОН 50ВП в концентрация 0,3 % /30 г на 10 л вода/ или се полива с 0,15 % разтвор на същия препарат /15 г на 10 л вода/ при разход 2 л/кв.м., така че препаратът да проникне в зоната на корените. Могат да се използват и други средства, като шампион 50ВП – 0,3 %  или купроцин супер 0,4 % . Засегнатите участъци задължително се ограничават, като се изгарят с 3 % меден сулфат /30 г син камък на 1 л вода/, като се унищожават и част от здравите растения на границата с болните. При силно нападение на разсадите от сеченето е наложително да се използват системни фунгициди. Пръскането на растенията се извършва през 7 дни, като се използват следните препарати като: проплант 722СЛ – 0,1% /10 мл за 10 л вода/, превикур 60СЛ – 0,2 % / 20мл за 10 л вода/ или топсин М – 0,1 % /10 г за 10 л вода/. Същите препарати и разтвори могат да се използват и за поливане при разход 5-6 л на 1 кв.м. Много важен момент при отглеждането на здрав и жизнен разсад е поддържането на оптимална температура и влажност на въздуха в помещенията. Разликата между дневната и нощната температура не трябва да бъде по-голяма от 6-8 гр.С. Поливането се извършва се температурна вода, т.е. с 2-3 гр.С по –висока от тази на въздуха.