Повреди от ниски температури – често в култивационните съоръжения температурата на  въздуха е под оптималната за растежа на растенията. Тогава в областта на кореновата шийка на растенията могат да се наблюдават пожълтяване и леко омекване. По корените се появяват жълти до жълтокафяви петна. Освен тези повреди, при пипера може да се появи мозаично прошарване, особено по връхните части /младите листа/ на растението. Тези повреди се отстраняват лесно, ако се повиши температурата и растенията се загърлят леко. Повреди от високи температури – високата температура на повърхоността на почвата може да доведе до появата на лъжливо сечене. Повърхностният почвен слой се нагрява до такава степен, че поврежда кората на стъблото. Вследствие на това, то поляга като посечено. При по-възрастни растения се появяват по-големи или по-малки язвички. През тях проникват сапрофитни микроорганизми, които причиняват изгниване на  кореновата шийка. На повредените участъци изгнива само кората. Вдървесинените части на стъблото остават незасегнати и то остава изправено. Този тип повреди се нарича лъжливо сечене. То се проявява по-силно при отглеждането върху по-леки песъчливи почви, при продължително въздействие на високи температури, при директно слънчево греене и при нередовно поливане. За да се избегне лъжливото сечене, не бива да се допуска силно засушаване на почвата. Това се постига чрез малки, но чести поливки. Повреди от високи количества амонячен азот в почвата – високото съдържание на амонячен азот в почвата може да се получи при торене с големи количества органични торове и карбамид. Повечето почвени фумиганти действат убийствено на голяма част от подпочвената микрофлора, но не са токсични за амонифициращите бактерии. За това монифициращата способност на почвата нараства. В резултат, по кората на отделните коренови разклонеия се появяват червеникаво кафяви петна. В последствие те се вкореняват и се напукват. Повреди от преовлажняване на почвата - стъблото и кореновата шийка се просмукват воднисто. Повредените растения полягат и по-късно загиват. Когато времето е хладно, вдървесиняването на стъблото е забавено и процентът на просмуканите растения е по-голям.