По съдържание на белтъчини и по вкусови качества лещата не отстъпва на фасула и граха. Съдържанието на белтъчни вещества в семената варира между 25 и 32 на сто. Сламата е добра храна за домашните животни. Особено ценен фураж е плявата, която съдържа до 25 на сто белтъчни вещества и се приема с охота от добитъка.

Лещата има и голямо агротехническо значение, тъй като тя е отличен предшественик за другите културни растения, особено за пшеницата и останалите зимници.

В официалната сортова листа са включени новите перспективни сортове леща Илина и Елица. Те са създадени в Държавния земеделски институт в гр. Генерал Тошево. Там се извършва сортоподдържане и разпространение на тази култура.

ИЛИНА

Сорт ИЛИНА има продължителност на вегетационния период почти 90 дни. Растенията са средно високи до високи. Първият боб се залага на височина от почвата средно на 26 см. Съцветието е с 2-3 цвята на цветна китка. Венечните листчета са бели, с виолетови жилки. Бобът е среден до голям, жълто-кафяв във фаза узряване. По форма е издут, със средна разпукливост. Семената са средно големи, по форма леко издути до плоски. Семенната обвивка е оцветена в жълто-кремаво до бледокремаво, без шарки. Котиледоните са червеникави до жълти. Масата на 1000 зърна е средно 54 г (варира от 38 до 64 г). Хектолитровата маса е около 80 кг. Стъблата притежават добра устойчивост на полягане. Семената този сорт леща съдържат 26 на сто суров протеин. Увират бързо и притежават много добри вкусови качества. Средно за периода на сортоизпитване са получени по 211 кг/дка зърно. Този сорт леща е устойчив на аскохитоза и чувствителен на фузарийно увяхваме.

ЕЛИЦА

Сорт ЕЛИЦА е с продължителност на вегетационния период около 80 дни. Растенията са високи средно 37 см и залагат първия боб на височина 23 см от почвата. Разклоненията на стъблото обикновено са 6. Съцветията са с 2-3 цвята на цветна китка. Венечните листа са бели, дребни, със синьо-виолетови жилки. Бобовете са жълто-кафяви във фаза узряване. По размер те са средни, с плоска форма и средна разпукливост. Формата на семената е плоско заоблен диск с диаметър 5,6 мм (средно едри). Семенната обвивка е оцветена в кафяво, а котиледоните са жълти до зелени. Семената от едно растение обикновено са 30 броя. Масата на 1000 зърна е средно 38 грама (варира от 31 до 46 г). Хектолитровата маса е около 80 кг. Увира бързо и притежава много добри вкусови качества. Стъблата на този сорт леща са средно устойчиви на полягане. За периода на сортоизпитването са получени 208 кг зърно от декар. Този сорт леща е сравнително устойчив на фузарийно увяхване, сиво гниене и аскохитоза.