Картофите чувствителни към микроелементите. Тяхната липса или излишък на някои от тях се отразява неблагоприятно на растенията. Недостигът на мед може да се прояви при торфено-блатни почви. Изразява се в задържане на ръста на развитие, понижава добива. Медните торове помагат за повишаване устойчивостта на растенията към неблагоприятните условия и болестите. От друга страна недостиг на манган може да получи при карбонатни, торфени почви, когато рН е по-голямо от 6-6,5. Тогава се получава хлороза по листата, отначало по жилките. При силно изразен глад се получава некротични петна по листата, затормозяване и спиране на растежа на растението, понижава и продуктивността. При недостиг на магнезий се затормозяват първо долните листа, изчезването на зеленото оцветяване от върха и края на листа, прогресира между жилките в направление към центъра на листната петура. При силен глад се поразява цялото растение с изключение на върха. При такива случаи се снишава и съдържанието на скорбяла в картофите до 1-3 %. Този недостиг на магнезий може да се овладее при внасяне на магнезиеви торове както почвено така и листно. Излишък на хлор се получава при системно внасяне на калиев хлорид. Присъствието му в почвата повече от 0,005 % хлор има отрицателно действие върху културата. Долните листа са тесни с обърнати нагоре краища, понижава се съдържанието на хлорофил и се развива хлороза. При недостиг на калций листата от основния дял на растението розовеят на върха. По-късно се свиват като фунийка, стават по-тънки, краят им става леко вълнист. При недостиг на калция растежът като цяло изостава. Недостиг на цинк се проявява във вид на точковидни, некротични петна на долната част на листната пластина и в хлороза на листата разпространяваща се отдолу нагоре. При по-сериозни липси растенията са затормозени, листата завяхват и засъхват. Добивът рязко се понижава.