Независимо дали дините ще се отглеждат на полето или в култивационни съоръжения, най-подходящо е да се използва предварително произведен разсад. Така се постига по-висока ранозрелост в сравнение с директното засяване. За производството на разсад семената се засяват около 30 дни преди засаждането по възможност в саксии, за да се избегне пикирането. Предварително семената се накисват във вода или се рътят. След поникването на дините се поддържа по-ниска температура - 14-15°С, а след около две седмици се повишава на около 20°С. Тя се колебае с 2-3°С над или под 20°С в зависимост от слънчевото греене и от нарастването на растенията. Разсадът се подсилва с торопочвена смеска, а съоръженията, където се отглежда се проветряват редовно и се поддържа оптимален светлинен режим.

Добри резултати се получават когато разсадът от дини се присади върху подложка от кратуна. Плодовете от присадените дини превишават по съдържание на сухо вещество и захари плодовете от контролата. Лесната и бързоусвоима техника на присаждане и големият процент на прихващане (до 96 на сто) позволяват по-широкото въвеждане на присажданетo особено при ранните сортове, които са неустойчиви на болести по кореновата система.

Най-добре е преди сеитбата семената на дините и на кратуните да се рътят. Засяват се разпръснато или на редове (3x3 см). Поддържа се температура около 25-28°С. Присаждането се прави, когато растенията са отворили добре семеделите си (около 5-6 дни след поникването). Всяко закъсняване с присаждането води до неуспехи.

Правилно отглежданият разсад от дини в момента на присаждането трябва да бъде с късо, дебело и плътно стъбло.

Присажда се с четиристепенно метално шило с диаметър 2-2,5 мм. С него се премахва вегетационният връх на подложката и на мястото му чрез въртене и леко натискане се прави пробив в стъблото на дълбочина 1-1,5 см. От линията се прави калемче с дължина 1,5 см, на което се изрязва част от кожицата и основата леко се подостря. Поставя се в пробива на подложката, като двете части прилепват добре, а семеделите се възсядат.

Присадените растения се пикират в саксии. При засаждането, както и по-късно, семеделите се запазват цели. За известно улеснение подложките може да се отгледат чрез засяване на 1-2 семена в саксии. Тогава се присажда, без подложките да се изскубват.

През следващите 3-4 дни след присаждането растенията се приспособяват постепенно към светлината. Най-важните условия, които осигуряват прехващането на растенията, са високата температура (около 28°С) и високата влажност (80 на сто). Спойката между подложката и присадника се образува за 6-7 дни. Всички разклонения и листа, които излизат от подложката, се почистват, като се запазват само семеделите.