Соргото е една от преспективните фуражни култури в районите с топъл кимат и недостатъчно валежи. Това се обяснява с неговата сухоустойчивост,слаба изисквателност към почвения тип,висока потенциална продуктивност, добри фуражни качества и универсално използуване – за зърно,силаж,зелена храна,за технически цели и др. Соргото се отнася към сем.Житни род Соргови. От културните видове са известни зърнестото сорго,захарното,суданска трева,техническа метла. Зърнестото сорго се отгежда главно за добиване на зърно,макар че някои сортове и хибриди се използват за приготвяне на силаж, или прясна консумация. Стъблото на соргото в зависимост от сорта има височина от 0,6 до 1.5 м. Соргото има мощна коренова система, която прониква дълбоко в почвата и дорбе използува запасите от хранителни вещества и влага. Семената на соргото прорастват при 5 – 6 °С, но за оптимална се смята температурата от 20 до 30°С.Продължителноста на вегетациония период за разнозреите сорове е 90 – 105 дни,за среднозрелите 106 – 120 дни и за къснозрелите над 120 дни. За производство на зърно и на зелена маса се отглеждат най-различни сортове и хибриди. При нас са известни сортовете Плевен71 и Плевен6 те са сравнително къснозрели, но осигоряват високи добиви качествено зърно. Соргото се отглежда предимно в райони с недостатъчно овлажняване. Като растение с висока продуктивност соргото изнася големи количества хранителни вещества от почвата и тяхното допълнително внасяне е едно от главните предпоставки за получаване на високи добиви. Установено е че соргото реагира положително на внесените торове, но резултатите в добивите са различни при отделните почвени типове. Съществено влияние върху продуктивността на сорго оказва и торенето с микроелементи – молибден,цинк,желязо,сяра и др. Соргото е дребносемена култура. Времето за сеитба на соргото настъпва когато на около 10см дълбочина температурата е не по малко от 14 – 15 °С. Дълбочината на засяване е 4 – 5 см.ако почвата е достатъчно влажна. При липса или недостиг на влага дълбочина се увеичава до 7-8см с оптимално междуредово разстояние с 70см. Соргото расте бавно началните фази на развитие, което създава реална опасност от угнотяване от бързорастящи плевели. Затова първата и най-важна грижа за посева е активната борба срещу плевелите чрез брануване, междуредови обработки и химични препарати. Прибирането на соргото става с обикновени зърнокомбайни, като хедерът работи на по-голяма височина така че да се отрязват само метиците на растенията. Останалата листно-стъблена маса след комбайнирането се окосява и се дава на животните или се силажира.