Всеки земеделски производител трябва да знае, че дълбоката оран се извършв на дълбочина в почвата от 20 до 35 см., а плитката оран от 10 до 20 см.