Покълването и поникването на вашите култури могат да бъдат застрашени от някои климатични,селскостопански или агротехнически фактори ,за да се избегнат предварително тези фактори. Лебозол Ви препоръчва да обработите вашите семена с Микса за третиране на посевния материал,който се предлага от немският гигант и производител на листни и течни торове Лебозол Германия.Микса за семена съдържа важните елемнти за пролетниците,определящи нормалното,дружно поникване и развитие на културите,устойчивост и добив,това са азот ,мед,манган и цинк.