Основният начин за размножаване на културните видове е вегетативният – чрез присаждане на пъпки и калеми. За да се осъществи тази дейност е необходимо да се използват подложки, като те се делят на вегетативни и семенни. Овощарите предпочитат подложки, произведени от семена, поради по-доброто развитие на кореновата система, по-ниската взискателност към условията на месторастенето и по-добрата устойчивост на въздействието на неблагоприятни климатични фактори, както и по-дългият живот на присадените растения. Събирането на семената за получаване на подложки може да стане от получени по селекционен път хибриди с проверени качества, от отглеждани в маточни семенни градини, присадени диви форми, хибриди или културни сортове с доказани добри качества на семенните им поколения или от собствени коренови /диви/ растения. Най-подходящото място за събиране на семена е от маточните семенни градини с културни сортове. Именно в тези маточни семенни градини задължително се прилагат всички агротехнически практики, които гарантират здравното състояние. Дърветата, от плодовете на които се вземат семената, трябва да са с добър растеж, здрави, родовити и приспособени към местните климатични и почвени условия, а самите плодове трябва да са добре узрели. За разлика от едногодишните растения, семената на овощните растения не могат да покълнат за кратък период от време след засяването им и за успешното им покълване и прорастване е необходимо поставянето им при специфични условия за дълъг период от време /2-6 месеца/ или така наречено следберидбено дозряване /стратификация/. Продължителността на периода на стратификация зависи от особеностите на отделните видове и сортове, здравината на семенната обвивка и външните условия, при които се осъществява дозряването. Например дивата ябълка и круша дозрява за 90-120 дни, при културните сортове е 55-70 дни, при джанката от 120-140 дни, дивата череша 150-180 дни.