Целта на резитбата за плододаване на ябълката е да се поддържа правилно изградената форма на короната, да се извършва редовно просветляване и да се стимулира всяка година обновяването на обрастващата дървесина. Към основата на короната трябва да се оставят по-силни странични клонки, а колкото се отива към върха - по-слаби и по-наклонени.

Всяка година се извършва добро просветляване на короната на ябълката. Силните и изправено растящи клонки в горната част на короната и силните прирасти към върха винаги се премахват. Страничните клонки в средната част на короната, когато са изтощени от плододаване, се отстраняват, ако обаче в близост до тях има подходящи клонки с умерен растеж за заместници. Ако няма такива клонки, те се режат на къс чеп под наклон, от който се развиват подходящи заместници. Обикновено от средната част на короната се премахват и клонките със силен и изправен растеж. За плодни се предпочитат клонки, които имат умерен растеж и заемат положение, близко до хоризонталното.

Отстраняват се също клонките, които са се огънали от тежестта на плодовете и пречат на обработката на почвата под дръвчетата. Ако са добре разположени, вместо да се премахнат до основата. те се съкращават над подходяща клонка.

Постоянните клонки към основата на дървото се съкращават на стара дървесина, когато се кръстосват с клонките на съседните дървета. Съкращават се и основните клонки, които растат към междуредието. Ако някои от постоянните клонки са гъсто разположени и се засенчват взаимно, може да се проредят, но трябва да се внимава да не се получи оголване в основата на дървото.

В действителност при слабо растящите ябълкови дървета резитбата е силна. Слабата резитба на ябълката през периода на пълното плододаване довежда до претоварване на дърветата с плодове и те по-лесно минават към алтернативно плододаване.