Със своите широко разперени корони те засенчват всичко наоколо.
Орехът вирее само по топли места с лозарски климат. В места силно застрашени от измръзване, те често понасят големи загуби, не виреят добре. Орехът не е особено чувствителен към почвените условия, но през лятото той иска твърде много вода, затова не е подходящ за бедни на валежи места.
Не понася сбити и преовлажнени почви, тъй като кореновата му система се задушава (асфикция). Почвеният хоризонт трябва да е дълбок, осигурявайки на коренообитаемия слой поне 1,5 м. Важно е да знаете, че орехите, за разлика от почти всички овощни дървета, не подлежат на резитба. Те израстват много трудно, ако засаждането им е било извършено небрежно. Дори и възрастта има значение. Препоръчително е от разсадника да закупите младо дръвче, защото колкото то е по-старо, толкова по трудно израства. Гледайте да има добре развита коренова система, с голям брой тънки коренчета по нея. При пренасянето и засаждането трябва да се избягва и най-малкото повреждане на кората му. Когато се засажда, се изрязват само повредените коренчета, което се прави с много остър нож до
здраво място. Много добре притъпчете пръстта и обилно полейте с вода след засаждането, това ще допринесе за доброто присаждане. Полезно за растенията е и внасянето на малки количества суперфосфат и калиев сулфат. Те трябва обаче да бъдат размесени с почвата преди поставянето на растенията.
За да може пръстта да задържа влагата по-дълго време, почвата около ново-засаденото дръвче се покрива нависоко с добре разложен оборски тор. Ново-засаденото дръвче трябва да се полива редовно дотогава, докато се уверите, че се е прихванало. Дръвчетата се засаждат на дълбочина, на която са били в разсадника, т. е. мястото на присаждането да остане 3-5 см над повърхността на поч­вата. При дълбоко засаждане дръвчето се прихваща, но се затормозява в развитието си през следващите 2-3 години, докато се образува нова повърхностна коренова система, която да допълни и поеме функциите на старата, попаднала на голяма дълбочина. Този период е критичен особено когато почвата е тежка, глинеста, не проветрива. Плиткото засаждане пък има недостатъка, че излага корените на вредното влияние на засушаванията и възпрепятства здравото закрепване на дървото в почвата.